VNA: maak verkeersveiligheid nationale prioriteit

donderdag 20 april, 2017

Binnen een samenwerking van 32 organisaties roept de VNA de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. De autoleasebranche is hierin, volgens de VNA, een relevante partij.

De 32 organisaties van het Verkeersveiligheidsmanifest, waaronder de VNA

Het aantal verkeersdoden laat voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn zien (621 in 2015 ten opzichte van 570 in 2014), het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000 in 2015) en het aantal aanrijdingen liet in één jaar een toename van liefst 50.000 zien tot bijna 850.000.

Volgens de VNA is de autoleasebranche een relevante partij als het om verkeersveiligheid gaat. Door de inzet van veiligere en slimmere voertuigen – zoals systemen om binnen de rijbaan te blijven, noodremsystemen en intelligente snelheidsassistenten – kan de veiligheid in het verkeer worden vergroot. ‘Het actief en tijdig signaleren van risico-nemende leaserijders helpt de werkgevers om sturend op te treden en zo onnodige kosten te voorkomen. En pay-per-use leaseconcepten stimuleren bewust rij- en reisgedrag’, aldus een verklaring van de VNA.

De 32 organisaties, onder aanvoering van ANWB, SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Verkeers-veiligheidsonderzoek, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Verbond van Verzekeraars, hebben de afgelopen maanden een Verkeersveiligheidsmanifest uitgewerkt. In het manifest spreken de organisaties ambities uit en doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

Categorie: Verkeersveiligheid / Training
Labels: Verkeersveiligheid, VNA