Minder werkgevers verstrekken leaseauto’s

maandag 27 juni, 2022

Eén op de drie werknemers blijft voor minimaal de helft van de tijd nog thuiswerken, ook nu het thuiswerkadvies al een tijd is vervallen. En: organisaties zijn erg positief over het hybride werken. Duurzamer reizen staat ook prominent op de agenda; het leidt onder andere tot minder bedrijven die een leaseauto ter beschikking stellen (In 2021 was dit 73 procent en nu 64 procent).
Categorie: Thuiswerken
Labels: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Lees verder

Zo organiseren de twee grootste banken van Nederland hybride werken

donderdag 23 juni, 2022

Hoe gaat het grote Nederlandse bedrijven af die fundamenteel hebben gekozen voor hybride werken en duurzaam reizen? Met die vraag gaat Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen, op onderzoek uit in de zesdelige serie ‘Zo willen we werken, op reis’. In de eerste aflevering een tocht langs de twee grote banken. “Hybride werken gaat niet om onbeperkte vrijheid, maar om commitment, je afspraken nakomen en samenwerken met je team.”
Categorie: Thuiswerken
Labels: Coalitie Anders Reizen Lees verder

Een op drie Nederlanders heeft ‘fileschaamte’

woensdag 11 mei, 2022

Maar liefst 32 procent van de werkende Nederlanders voelt zich schuldig richting collega’s als hij of zij in de file staat, moet blijken uit onderzoek van Acties.nl onder 1.097 werknemers uitgevoerd door Panelwizard. Tegelijkertijd gebruikt ook 22 procent de file als excuus om te laat op werk te komen.
Categorie: Thuiswerken
Labels: Acties.nl Lees verder

PBL: spits wellicht blijvend minder druk

donderdag 9 september, 2021

Meer thuiswerken als gevolg van de corona-pandemie leidt naar verwachting ook op de langere termijn tot minder files. Dat signaleert het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van data-onderzoek en uitvoerige gesprekken met thuiswerkers.
Categorie: Thuiswerken
Labels: PBL Lees verder

ANWB’ers krijgen ‘waarjewerkt-budget’

dinsdag 16 maart, 2021

In de nieuwe CAO van de ANWB is een zogenaamd ‘waarjewerkt-budget’ opgenomen, volgens werkgeversvereniging AWVN een primeur in CAO-land. Hierin krijgen ANWB-werknemers afhankelijk van waar ze die dag werken, thuis of op locatie, een vergoeding uitgekeerd.
Categorie: Thuiswerken
Labels: ANWB, AWVN Lees verder

Subsidie voor post-corona thuiswerkplan

donderdag 11 maart, 2021

Nadat eerder werkgevers in Overijssel al subsidie konden aanvragen voor de Voucherregeling Thuiswerkplan, zijn ook de regio’s Amsterdam en Utrecht met soortgelijke subsidieregelingen in de maak, meldt mobiliteitsadviesbureau Syndesmo.
Categorie: Thuiswerken
Labels: Syndesmo Lees verder

Deloitte: houd ‘asynchroon’ werken vast!

donderdag 11 februari, 2021

De praktijk heeft nu uitgewezen wat mobiliteitsexperts al jaren roepen: een klein deel hoeft de spits maar te mijden en een groot deel van het fileprobleem, zoals nu, is opgelost. Dit ‘momentum voor gedragsverandering’ moet worden vastgehouden, aldus Deloitte.
Categorie: Thuiswerken
Labels: Deloitte Lees verder

KiM: aandeel thuiswerkers neemt af

donderdag 21 januari, 2021

Volgens het laatste thuiswerkonderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt het aandeel thuiswerkers te zijn afgenomen. Wel verwacht nog altijd een groeiend aandeel ook na corona (deels) te gaan thuiswerken.
Categorie: Thuiswerken
Labels: KiM Lees verder

Thuiswerken leidt tot 63 procent minder files

woensdag 30 december, 2020

Na twee jaar forse filegroei is de filezwaarte in 2020 met 63 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. Dit concludeert ANWB Verkeersinformatie op basis van haar filecijfers. In de eerste twee maanden van het jaar was er nog een flinke toename van de filezwaarte met zo'n 20 procent.
Categorie: Thuiswerken
Labels: ANWB Lees verder

KiM: animo voor thuiswerken blijft groeien

maandag 31 augustus, 2020

Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de coronacrisis. Dit aandeel was tussen maart en juli stabiel. Ongeveer 40-60% van hen verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Hier is sinds het begin van de coronacrisis een stijging zichtbaar. De voorkeur gaat hierbij uit naar 1-3 dagen per week thuiswerken.
Categorie: Thuiswerken
Labels: KiM Lees verder

KiM: Nederland went aan thuiswerken

woensdag 22 juli, 2020

Nederlanders lijken zich langzamerhand aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin van de crisis deden. Daarnaast verwachten ze vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Een deel verwacht structureel minder te gaan reizen met het ov en het vliegtuig.
Categorie: Thuiswerken
Labels: KiM Lees verder

Belgen willen na corona massaal thuiswerken

woensdag 22 april, 2020

Negen op de tien Belgische werknemers en leidinggevenden willen na de versoepeling van de coronamaatregelen 1 à 3 dagen per week thuiswerken, blijkt uit grootschalig onderzoek van advieskantoor BDO. Opvallend: de helft van de respondenten geeft aan dat onze bedrijven wel nog een beleid rond telewerk missen. 
Categorie: Thuiswerken
Labels: BDO Lees verder