Realtime feedback op rijgedrag automobilist geeft meeste effect

vrijdag 17 januari, 2020

Terberg Business Lease Group en Royal HaskoningDHV hebben eind vorig jaar een studie uitgevoerd onder een groep autorijders om de effectiviteit van interventies te beoordelen die veilig rijgedrag zouden stimuleren. Interventies die direct feedback geven, blijken het best te werken.

In totaal zijn er vijf interventies getest: een online rijgedrag-training, een App die de telefoon op niet-storen-modus houdt, een wekelijkse rijscore, realtime rijtips en een App die realtime de snelheid en het eventuele boetebedrag toont. Voor het onderzoek is uiteindelijk het rijgedrag en de waardering voor elke oplossing van de deelnemers geanalyseerd. De deelnemers zijn verdeeld over 6 groepen, welke een periode zonder oplossing (0-test) en een periode met oplossing (1-test) hebben gereden.

Sycada DriveTag

Het eerste belangrijke resultaat was dat er in de rijscores geen statistisch significant verschil werd gevonden per groep tijdens 0-meting. Kortom, de groepen hadden een redelijk gelijke rijstijl. Vervolgens zijn de rijscores van de 0-meting en de 1-meting met elkaar vergeleken. Uit analyse bleek dat er bij één groep ook daadwerkelijk sprake was van een statistisch significante vooruitgang in rijgedrag: het geven van directe feedback door realtime rijtips (in dit geval de Sycada DriveTag). Berijders konden met deze feedback beter anticiperen op het verkeer en merkten duurzamer en veiliger te rijden. Dit was ook te zien in de analyse. Bij de andere oplossingen werden geen statistisch significante verschillen gevonden.

De feedback van de deelnemers op de verschillende oplossingen gaf interessante resultaten. Berijders gaven de oplossingen die niet direct feedback gaven op het rijgedrag een hoger cijfer in gebruiksgemak dan de oplossingen die wel direct feedback gaven. Verder bleek dat niet elke oplossing voor elke berijder geschikt is. Waarbij over de snelheidsapp werd aangegeven dat een geactiveerde telefoon in de auto juist onveilig is, bleek de deelnemers met de oplossing met directe feedback hier geen last van te hebben. Deze groep gaf aan direct een stuk beter te anticiperen op het overige verkeer, waardoor men (meetbaar) veiliger en zuiniger reed.

Irritatie opwekken

Soortgelijke feedback werd ook gegeven op de oplossing met niet-directe feedback voor inzicht in hun rijscores. Deelnemers zijn geïntrigeerd door de data en zeker bezig met het verbeteren van het rijgedrag om de wekelijkse score omhoog te krijgen. Echter, door de tijd tussen het rijden en het moment van terugkoppeling (éénmaal per week) was het lastig om de scores daadwerkelijk te verbeteren. Een deel van de berijders vindt het belangrijk om de aandacht op de weg te houden en wil een oplossing die zorgt voor minder afleiding in de omgeving. Een ander deel is juist beter gaan rijden door het krijgen van directe feedback en inzicht in het rijgedrag. Zij ervaren de directe feedback op het rijgedrag niet als storend (zolang dit op een rustige normale manier is).

Om het rijgedrag te beïnvloeden, is het belangrijk om de drijfveer van de berijder of werkgever vast te stellen (veiligheid vs. milieu). Daarnaast is het belangrijk om te bepalen of de berijder direct feedback in de auto op prijs stelt. Bij de oplossingen met een lager gebruiksgemak bleek dat dit vaak te maken had met installatie of softwareproblemen van de oplossing. Een goedwerkend systeem is dus een must voor berijders. Temeer ook omdat problemen juist irritatie opwekken en dat het rijgedrag niet ten goede komt.

Categorie: Verkeersveiligheid / Training
Labels: Terberg Business Lease Group