De mobiliteitshub: kansrijk maar complex

woensdag 16 juni, 2021

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzoek gedaan naar mobiliteitshubs. De onderzoekers zien een mogelijk grote meerwaarde van dit concept, maar tegelijkertijd is het een complex systeem waarin verschillende partijen moeten samenwerken.  

Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan verschillende beleidsdoelen. Bijvoorbeeld aan het autoluw maken van steden of aan het behoud en verbeteren van de bereikbaarheid in krimpgebieden.

Het KiM concludeert dat het concept sinds enkele jaren sterk in de belangstelling staat bij beleidsmakers, vervoerbedrijven en andere stakeholders. Tegelijkertijd is het nog in ontwikkeling en wordt het bovendien op verschillende manieren geïnterpreteerd. Daarnaast vergt de ontwikkeling van hubs afstemming met een groot aantal andere beleidsinstrumenten, zo concluderen onderzoekers  van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het rapport ‘Verkenning van het concept mobiliteitshub’.

Hubs verschillen ook in de vervoersdiensten die er aangeboden worden. Dit kan een overstap naar een ander vervoermiddel zijn maar ook toegang tot deelmobiliteit (bijvoorbeeld deelauto’s of deelfietsen) en lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV).

De rijksoverheid kan bij de ontwikkeling van hubs diverse rollen spelen. Namelijk als regisseur, financier, en als launching customer, stellen de onderzoekers in hun rapport.

Categorie: Mobility as a Service (MaaS)
Labels: KiM