Deelanalyse Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014

dinsdag 9 september, 2014

Een deelanalyse van het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) 2014 bevestigt de conclusie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat de fundamentele attitude tegenover auto en automobiliteit bij jongvolwassenen (generatie Y, 18-30 jaar) niet anders is dan bij ouderen. Hoewel autogebruik bij jongeren afneemt , geven ze aan in de toekomst zelf een auto te willen bezitten.

Sterker nog, uit het NZO blijkt dat jonge zakelijke rijders juist het meest ambitieuze toekomstbeeld hebben over de invulling van hun automobiliteit. Het Nationaal Zakenauto Onderzoek komt jaarlijks uit en is een initiatief van vakblad Automobiel Management en waar ook de VNA aan meewerkt.

NZO_2014_1