Autobelastingen voor tussenjaar 2016

donderdag 23 oktober, 2014

De ‘officiële’ Autobrief 2.0 komt naar verwachting in de zomer van 2015. Financiën heeft voor het tussenjaar 2016 een aparte set van regels voor de auto van de zaak in het Belasting 2015 opgenomen.

Met ingang van 2016 loopt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor (semi)elektrische auto’s af. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4% en 7%. Leaseauto’s in deze categorieën zouden per 2016 in de 14%-bijtellingscategorie vallen.

Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi)elektrische auto’s blijft gehandhaafd.

Daarnaast handhaaft de staatssecretaris de 7%-bijtellingscategorie. Deze categorie zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s. In de overige bijtellingscategorieën vinden – mede in het licht van de snelle technologische ontwikkelingen – de volgende wijzigingen plaats:

  • De categorie van 14% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram.
  • In de categorie van 20% bijtelling vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram.
  • De categorie van 25% bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer.
  • Hierbij geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.

De aanpassingen voor 2016 zijn enerzijds nodig omdat de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van CO2-uitstoot een aanscherping van de normen vereisen om de belastinginkomsten op niveau te houden en verdere marktverstoring te voorkomen. Anderzijds moeten de autobelastingen ook in 2016 een bijdrage leveren aan het SER-akkoord voor duurzame groei en de ambitie om in 2020 200.000 (semi)elektrische auto’s in het wagenpark te hebben. De wijzigingen in de autobelastingen voor 2016 zijn budgetneutraal.

Download hier de officiële Tweede nota van wijziging Belastingplan 2015

Categorie: Fiscaal
Labels: Autobrief 2