Mobiliteitsbeeld 2014: filedal lijkt bereikt

maandag 27 oktober, 2014

Jaarlijks komt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) met een overzicht van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Eind oktober is de 2014-versie uitgekomen. Daaruit blijkt onder andere dat het filedal bereikt lijkt te zijn.

mobiliteitsbeeld_kimIn 2013 daalde het reistijdverlies met 7%. Dat is ruwweg de helft van de daling in 2012 en een derde van de daling in 2011. Voor 2014 en 2015 wordt een lichte toename van de files met 1% verwacht.

De verwachte lichte toename van de files komt door een aantrekkende economie en de daarmee gepaard gaande toename van het verkeer. De aanzienlijke verbetering in de doorstroming sinds 2010 kwam vooral door de aanleg van spits- en plusstroken en wegverbredingen en door de economische crisis.

Klik hier op de website; het overzicht heeft overigens een nieuwe vorm en is nu volledig digitaal.

Categorie: Mobiliteit / Smart Mobility
Labels: KiM