ING: 100 procent EV in 2035 realistisch

donderdag 13 juli, 2017

Wat sectoreconoom Max Erich van ING vorige maand al aankondigde op een bijeenkomst van Automotive Insiders is een groeipad naar 100% Europese elektrische automarkt in 2035 realistisch. Wat de nodige consequenties heeft voor de auto-industrie.

Europese auto industrie heeft zware dobber aan elektrische auto. Onder die noemer publiceert ING Economisch Bureau vandaag officieel haar rapport over de elektrische automarkt. De EV is onmisbaar op weg naar een doorbraak. De belangrijkste barrières voor succes – laadinfrastructuur, actieradius en prijs – worden de komende jaren geslecht. De elektrische auto beweegt zich daarmee op een groeipad naar een 100% aandeel in de Europese autoverkopen. Voor de Europese auto-industrie vormt de transitie naar elektrisch rijden echter ook een bedreiging.

Ontwikkeling marktaandeel volledig elektrische auto in nieuwverkoop personenauto’s Europa. Bron: ING Economisch Bureau

Uitdaging voor de Europese auto industrie

Europese autofabrikanten zijn toonaangevend op het gebied van brandstofmotoren. Zij zien dit concurrentievoordeel echter verdwijnen met de overgang naar elektrische aandrijving (elektromotoren en batterijen). Daarin liggen naar verwachting minder mogelijkheden zich te onderscheiden van de concurrentie. De druk op de waarde van aandrijflijnen zal toenemen, terwijl marges dalen. Ook zullen (batterij) leveranciers de ontwikkeling en productie van aandrijflijnen meer naar zich toetrekken. Dit segment van batterijen voor elektrische voertuigen is grotendeels in handen van Noord Amerika en vooral Azië, terwijl Europa hierin slechts een geringe rol speelt.

Over zeven jaar wordt de elektrische auto per kilometer goedkoper

Voordat elektrische auto’s de markt kunnen domineren liggen er wel een aantal uitdagingen. Volgens onderzoek van ING zijn er drie belangrijke redenen voor consumenten om nog niet over te stappen. Grenzen aan de laadinfrastructuur (20% van de consumenten), een te krappe actieradius (28%) en de hoge prijs van elektrische auto’s (40%) worden genoemd als belangrijkste redenen om nog geen elektrische auto te kopen.

Marktaandeel productie brandstofmotoren (ICE) en aandelen productiecapaciteit batterijen. Bronnen: IHS, Bloomberg New Energy Finance, bewerking ING Economisch Bureau

Deze barrières worden de komende jaren allemaal geslecht. In 2024 zullen de kosten van eigendom en gebruik van een volledig elektrische auto met voldoende range (actieradius) in evenwicht zijn met die van een gelijkwaardige brandstof aangedreven auto in Europa’s grootste markt, Duitsland.

Waarde verschuift van product naar diensten

Naast uitdagingen voor autofabrikanten, biedt de elektrische auto daarom ook kansen. Toekomstige elektrische auto’s zullen, dankzij betere en goedkopere batterijen, voor steeds lagere autokosten zorgen. Diensten als (privé) autolease en autodelen kunnen hierdoor aantrekkelijker worden. Omgekeerd dragen dergelijke diensten ook bij aan de doorbraak van volledig elektrische auto’s. Bovendien kunnen Nederlandse toeleveranciers inspelen op de behoefte aan nieuwe technologie bij autofabrikanten.

De uitdaging voor de Europese auto industrie is uiteindelijk om van een traditioneel business model, waarin waarde wordt behaald uit productie en verkoop van auto’s, naar een nieuw business model te bewegen waarin waarde wordt gegenereerd uit het faciliteren van efficiënt en betaalbaar gebruik van auto’s.

Download hier het Engelstalige rapport ‘Breakthrough of electric vehicle threatens European car industry’

Categorie: Elektrisch rijden / Plug-in
Labels: ING Economisch Bureau