Invloed van werkgever op (toekomstig) woon-werkverkeer

donderdag 22 augustus, 2019

Een uitgebreide studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de ontwikkelingen rondom het (groeiende) woon-werkverkeer belicht ook de rol van duurzaam mobiliteitsmanagement van bedrijven. Wat is de invloed van werkgevers op het woon-werkverkeer van de toekomst?

‘Maatschappij in beweging: Ontwikkelingen in wonen en werken en gevolgen voor woon-werkverkeer’. Zo heet de onlangs gepubliceerde studie van het KiM. In totaal worden er 8 belangrijke ontwikkelingen geschetst van invloed op het woon-werkverkeer van de komende tien jaar. Deze zijn: Arbeidsparticipatie van vrouwen, een gemiddeld hoger opleidingsniveau, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, meer werkende migranten, flexibilisering, verstedelijking en ruimtelijke verschuivingen van werk en duurzaam mobiliteitsmanagement.

Dit laatste is van belang onder andere doordat woonwerkverplaatsingsgedrag van significante invloed zijn op de ontwikkeling van de totale mobiliteit. Zo’n 22% van al onze verplaatsingen en 35% van de reizigers kilometers zijn woon-werk gerelateerd. Daarnaast vindt een groot deel van het woon-werkverkeer tijdens de spits plaats, wanneer  de capaciteitsproblematiek en daarmee het reistijdverlies en de uitstoot het grootst is. Dit alles maakt het relevant om goed inzicht te hebben in het woon-werkverkeer en aspecten die dit beïnvloeden.

Inperken leaseauto’s

Op verschillende wijzen kan de werkgever het verplaatsingsgedrag van de werknemer beïnvloeden, schetst het KiM. Hierbij is te denken aan de locatie van de werkplekken, de werktijden en -uren, vergoedingen voor het woon-werkverkeer, faciliteiten op de werklocatie (stallingen, douches, parkeerplaatsen, dienstfietsen, dienstauto) en afspraken rondom zakelijke reizen. Bij het verduurzamen van de werkgerelateerde mobiliteit kan gedacht worden aan het afbouwen of inperken van de mogelijkheden rondom leaseauto’s, meer mogelijkheden om thuis te werken, of een mobiliteitskaart als standaardoplossing voor zakelijke reizen, in plaats van een kilometervergoeding.

Hoewel het KiM een toename ziet in het aantal en de omvang van de maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement door werkgevers, wordt dit veelal vanuit verschillende belangen gedaan. De doelstellingen rondom mobiliteitsmanagement vanuit bedrijven concentreren zich veelal op kostenbeheersing, aanpak van parkeer- en filedruk nabij de vestiging en de profilering als verantwoordelijke  of moderne werkgever. Door die waaier van maatregelen wordt het lastig een duidelijke ontwikkeling te schetsen.

Indicaties zijn er wel, aldus het KiM. Die zijn:

  • Binnen de TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM) werd binnen één jaar een verdubbeling  geregistreerd van betrokken werkgevers.
  • De Corporate Vehicle Observatorium (CVO) concludeert in haar onderzoek onder twaalf Europese landen dat Nederland o.a. voorop loopt in het verduurzamen van het zakelijke wagenpark, dat Nederland samen met Duitsland de laagste groeiverwachting heeft voor de zakelijke leasevloot,  en dat relatief veel vlootbeheerders in Nederland kansen zien in ride sharing in plaats van de huidige voertuigen.
  • Het totale wagenpark aan personenauto’s groeide tussen 2008 en 2017 met 11,2%. Het aantal personenwagen in de operationele lease groeide met slechts 0,8% over diezelfde periode.
  • Het gemiddelde brandstofverbruik van de zakelijke auto is sterk gedaald sinds 2010. Daarmee is ook de CO2 uitstoot per km lager. Sinds 2015 is er wel weer sprake van een lichte toename van de CO2 uitstoot per gereden km.
  • In de laatste jaren zien we een sterke opmars van zakelijke multimodale mobiliteitskaarten, die in de regel sterk rusten op OV-diensten, deelfiets en taxi. Het aantal NS Business Cards steeg de afgelopen vijf jaar van 210.000 naar 500.000 (2018).

In ons buurland België, waar wel sprake is van goede monitoring op dit onderwerp,  is een sterke groei waargenomen in de maatregelen die bedrijven nemen. In een periode van slechts tien jaar (2005-2014) zien we een verdubbeling van het aantal werkgevers dat een fietsvergoeding biedt (43% – 86%), van gratis openbaar vervoer voor werknemers (23% – 50%) en van georganiseerde carpoolregelingen bij de vestiging. Ook veel andere maatregelen zitten in de lift.

Samenvatting van het hoofdstuk duurzaam mobiliteitsmanagement

Meer weten over de studie? Download het hier!

Categorie: Onderzoek
Labels: KiM