Mobiliteitsbeeld 2019: vooral gebruik van trein neemt toe

dinsdag 12 november, 2019

Mensen in Nederland reizen binnenlands vrijwel evenveel als in 2010, blijkt uit het vandaag gepubliceerde Mobiliteitsbeeld 2019 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Grootste groeier is de trein: + 14 procent. De uitstoot van verkeer en vervoer is gedaald.

De omvang van het verkeer op de rijkswegen nam tussen 2010 en 2018 met zo’n 15% toe. Dit betreft niet alleen het personenautoverkeer van mensen in Nederland, maar ook het verkeer met bestel- en vrachtauto’s en buitenlands verkeer op Nederlandse rijkswegen. Het reistijdverlies per afgelegde kilometer is in 2018 gedaald met 12% ten opzichte van 2010. De omvang van de files op het hoofdwegennet nam wel toe, maar omdat de omvang van het verkeer nog harder groeide, daalde per afgelegde kilometer het reistijdverlies, aldus het KiM.

Naar verwachting zal wel het reistijdverlies per kilometer op het hoofdwegennet in 2024 toenemen met 14% ten opzichte van 2018. Het Mobiliteitsbeeld verkent namelijk ook de periode 2019-2024. Het KiM verwacht voor het personenvervoer relatief de meeste groei bij de trein, met 16% meer reizigerskilometers in 2024 dan in 2018. Het wegverkeer groeit in dezelfde periode gestaag, met 5% meer wegverkeer in totaal, en 8% meer op de rijkswegen. De uitbreiding van de wegen vangt deze groei slechts gedeeltelijk op.

De fiets

De toenemende wereldhandel en het aantrekken van de bouwsector zorgde in 2018 voor een groei van het goederenvervoer (ton-km) op Nederlands grondgebied. Tussen 2010-2018 groeide dat met ongeveer 10%. Andere groeier in het mobiliteitsbeeld: de fiets. Per (e-)fiets legden Nederlanders in 2017 bijna 900 km per persoon af. De totale per fiets gereden afstand is tussen 2010 en 2017 met 4% gegroeid. Van de door fietsers afgelegde afstand ging 18% per e-fiets.

Sinds 2010 is de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer binnen Nederland, gemeten volgens het IPCC-voorschrift, gedaald. De uitstoot van andere voor het milieu en de gezondheid schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx), niet-methaan-vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof door verkeer en vervoer verminderen alle ook.

Klik hier om het Mobiliteitsbeeld 2019 te downloaden

Categorie: Onderzoek
Labels: KiM, Mobiliteitsbeeld 2019