Onderzoek RAI: coronacrisis verandert mobiliteit blijvend

woensdag 13 mei, 2020

Massaal werken we deze dagen thuis en een deel blijft dit in de toekomst ook doen. Dat levert in potentie 10 procent minder autoverkeer op. Tegelijkertijd is er meer behoefte aan individueel vervoer. RAI Vereniging liet reizigersonderzoek uitvoeren door Maurice de Hond.

Steven van Eijck

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel mensen het reisgedrag drastisch veranderd. Sinds de coronacrisis werkt 56 procent van de respondenten thuis (was 6 procent) en voor 38 procenten van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen, blijft 26 procent van alle respondenten in de toekomst ook vaker thuiswerken.

RAI-voorzitter Steven van Eijck noemt de groei van thuiswerkers goed nieuws. Te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. “Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep automobilisten 2 dagen per week thuiswerkt, hebben we 10 procent minder verkeer op de weg per week. Niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar levert ook een potentiele besparing van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar”, aldus van Eijck.

OV-overstapper

Mensen gaan niet alleen meer thuiswerken, er ontstaat ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen, blijkt uit het onderzoek. Van de OV-gebruikers geeft 20 procent aan bij verdere versoepeling van de lockdownmaatregelen geen gebruik meer te gaan maken van het OV en 28 procent van de OV-reizigers is nog onzeker. Ruim de helft (52 procent) van alle OV- reizigers blijft dit in de nabije toekomst ook doen. De OV-overstapper kiest in de toekomst vooral voor de auto (63 procent), 18 procent kiest voor de fiets, 1 procent kiest in de nabije toekomst voor de motor en 15 procent is hier nog niet uit. Van Eijck acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

RAI Vereniging pleit nu om het mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV reizigers veilig en comfortabel te vervoeren. Op de lange termijn moet de flexibilisering en vergroening worden ondersteund door investeringen in de aanpak van knelpunten in onze infrastructuur, aanleg van vervoershubs, Mobility as a Service (MaaS) en invoering van een systeem van betalen naar gebruik. “Extra aandacht voor tweewielers, zoals de fiets, scooter of motor is daarbij van belang zodat ook deze groep meer ruimte krijgt.”

Overigens sluiten de uitkomsten van dit RAI-onderzoek aan bij het recent verschenen onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit dat ook concludeert dat mobiliteit en werksituatie mogelijk blijvend veranderen.

Categorie: Geen

Gerelateerd achtergrond-artikel