Deloitte: houd ‘asynchroon’ werken vast!

donderdag 11 februari, 2021

De praktijk heeft nu uitgewezen wat mobiliteitsexperts al jaren roepen: een klein deel hoeft de spits maar te mijden en een groot deel van het fileprobleem, zoals nu, is opgelost. Dit ‘momentum voor gedragsverandering’ moet worden vastgehouden, aldus Deloitte.

We reizen momenteel bijna net zoveel als in 2019, het pré-coronatijdperk. Toch zijn er veel minder files. Inzichten uit deze periode bieden niet alleen kansen voor het oplossen van files in het post-Covid-tijdperk; ze voorkomen mogelijk ook investeringen in extra asfalt, kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen én bijdragen aan het welzijn van werknemers, aldus Deloitte in een studie.

Vóór de COVID 19-crisis was zakelijk verkeer verantwoordelijk voor bijna de helft van de ritten in de ochtendspits en bijna een derde van de ritten in de avondspits. Door thuiswerken en zogenaamd asynchroon werken, waarbij werknemers niet allemaal op dezelfde tijd starten en eindigen, neemt die spitsdrukte nu af. Daarmee biedt COVID-19 een momentum voor een vergaande gedragsverandering rondom zakelijke mobiliteit, stellen de onderzoekers.

Mobiliteitsbeleid

Deloitte pleit nu om een deel van het budget dat wordt toegekend aan infrastructurele projecten beschikbaar te stellen voor maatregelen en stimuleringen om deze gedragsverandering te bestendigen. Daarbij: meer flexibiliteit in werktijden is goed voor welzijn en diversiteit & inclusie. “Meer Meer flexibiliteit kan prettiger zijn voor de werknemers én kan zorgen voor betere arbeidsparticipatie voor werknemers die werk combineren met bijvoorbeeld zorg voor jonge kinderen of mantelzorg”, aldus Deloitte.

De uitdagingen om dit voor elkaar te krijgen, zitten hem in agendamanagement waarbij er extra aandacht nodig is voor het plannen van interne en externe afspraken alsook informeel contact, de bedrijfscultuur die zich soms lastig laat veranderen en in mobiliteitsbeleid. “Als werknemers inzien dat ze in ieder geval een deel van de tijd thuis kunnen en mogen werken, zullen sommigen een auto van de zaak niet langer nodig vinden. Andersom zullen ook werkgevers de mogelijkheden moeten bekijken om hun mobiliteitsbeleid beter af te stemmen op de nieuwe realiteit.”

Klik hier voor het hele artikel van Deloitte

Categorie: Geen

Gerelateerd achtergrond-artikel