ABNAMRO ziet moeizaam herstel autobranche

woensdag 29 september, 2021

ABN AMRO voorziet een groei van 3,5 procent van de autohandel en -reparatie in 2021 ten opzichte van 2020, het jaar waarin de sector met 6,5 procent kromp. De verkoop van nieuwe auto’s is nog niet op het oude niveau door het wereldwijde chiptekort. Om lange wachttijden te vermijden kopen consumenten vaker tweedehands auto’s.

Verkoop nieuwauto’s daalt verder

Het eerste kwartaal van 2021 was voor de verkoop van personenauto’s zeer negatief ten opzichte van vorig jaar. Er werden ruim 20 procent minder nieuwe auto’s verkocht. In april mochten alle niet- essentiële winkels weer open en steeg de autoverkoop sterk: een flinke plus van 50 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Maar per saldo blijven de nieuwverkopen tot en met augustus 3,4 procent achter ten opzichte van 2020.

Een reden is de problematische aanlevering van nieuwe modellen door problemen bij de productie. Dit is het gevolg van tekorten aan onderdelen bij veel fabrikanten, voornamelijk aan chips. Chiptekorten hebben hun weerslag op de aanvoer van nieuwe auto’s uit het buitenland, waardoor deze in het tweede kwartaal van 2021 nog niet op niveau was als in dezelfde periode in 2019. Van de ondernemers in de autobranche verwacht 26 procent dat tekorten aan productiemiddelen en materialen een belemmering vormen voor activiteiten in het derde kwartaal van 2021, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Macht van lease

Ook de groei in de verkoop van elektrische auto’s wordt naar verwachting dit jaar gestopt door gebrek aan onderdelen en het wegvallen van subsidies en fiscale voordelen. Automotive kennisbureau Aumacon verwacht een daling van bijna 18 procent in 2021. De verkoop van hybride auto’s neemt met 82,2 procent juist toe ondanks het gemis aan fiscale ondersteuning.

De bank ziet ook leasemaatschappijen zich ontwikkelen tot steeds belangrijkere spelers in de keten. Want steeds meer worden nieuwe auto’s gekocht door bedrijven in plaats van door privépersonen. De macht van lease wordt ook groter door private lease. Deze toenemende macht zorgt ervoor dat garage- en onderhoudsbedrijven consolideren om een vuist te kunnen maken. Hierdoor worden de grootste tien onderhoudsformules steeds groter.

Ook onder autodealers vindt een consolidatiegolf plaats, onder andere vanwege het veranderende oriëntatie- en koopgedrag van rijders en het huidige distributiemodel dat hoge kosten met zich meebrengt. De honderd grootste dealers namen in 2020 ruim 85 procent van de totale nieuwverkoop voor hun rekening; de tien grootste dealers bedienden samen ruim 41 procent van de nieuwmarkt.

Duurzaamheid

Een deel van de huidige vierhonderd dealers zullen bovendien door overnames nog verdwijnen de komende jaren. Opvallend is dat ondanks de relatief hoge kosten het totaal aantal vestigingen van de honderd grootste dealers is gestabiliseerd; sinds 2018 hebben ze gezamenlijk zo’n duizend vestigingen. De verwachting is wel dat het aantal showrooms de komende jaren afneemt door de consolidatie van dealerbedrijven en het vooral door internet veranderende zoek- en aankoopgedrag van consumenten.

Aandacht voor duurzaamheid zorgt op termijn waarschijnlijk tot een afname van het aantal verkochte auto’s, meldt het onderzoek. Deelgebruik zal toenemen, het wordt ook steeds makkelijker door talrijke handige apps. Daarnaast hanteren gemeenten steeds vaker een ontmoedigingsbeleid voor auto’s in binnensteden waardoor het voor veel mensen onaantrekkelijk wordt om een eigen auto te bezitten.

Categorie: Geen categorie

Gerelateerd achtergrond-artikel