ACM: steeds meer prijstransparantie aan de laadpaal

donderdag 3 juni, 2021

Laadpasaanbieders zijn transparanter geworden over de prijs van elektrisch laden, blijkt uit een recente controle van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Vorig najaar deed de ACM nog een oproep voor betere prijsinformatie.

Daarbij waarschuwde de ACM op te zullen treden als de sector consumenten niet beter vooraf zou informeren over de prijs van het opladen van de auto. Nu blijkt uit de controle dat er een duidelijke verbetering is opgetreden. Een deel van de laadpasaanbieders heeft de prijsinformatie verplaatst van hun website naar een app. Daarom heeft de ACM ook deze apps gecontroleerd. Ook hier is de prijsinformatie voorafgaand aan het laden voor consumenten duidelijker geworden. De ACM krijgt per 1 juli 2021 handhavingsbevoegdheden voor de prijsinformatie over laden zonder laadpas.

Ook is er geconstateerd dat een beperkt aantal app-aanbieders nog niet volledig voldoet aan de wetgeving. Zo is niet altijd duidelijk of de prijs inclusief of exclusief een bepaalde opslag of transactiekosten is. De ACM heeft deze app-aanbieders opgedragen dit uiterlijk eind juni 2021 aan te passen. Doen zij dit niet, dan kan de ACM overgaan tot een sanctie, zoals een boete of een last onder dwangsom. Daarnaast signaleert de ACM dat consumenten vaak nog niet zonder laadpas kunnen laden, terwijl die mogelijkheid er volgens de regelgeving wel moet zijn.

De ACM blijft deze sector de komende tijd monitoren en vraagt elektrische rijders een melding te doen bij het loket ACM ConsuWijzer als zij voorafgaand aan het opladen van hun auto niet goed geïnformeerd worden over de prijs die zij gaan betalen.

Categorie: Geen categorie

Gerelateerd achtergrond-artikel