Registratieplicht zakelijke kilometers uitgesteld tot 1 juli 2023

zondag 6 november, 2022

De verplichting voor grote werkgevers (100+ werknemers) om alle woon-werk en zakelijke kilometers te registreren, start per 1 juli 2023, maakte het ministerie onlangs bekend. In eerste instantie was het plan om de registratie per 1 januari 2023 in te voeren.

Werkgevers hoeven dus alleen over de tweede helft van 2023 gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Op basis van die gegevens moet het alsnog mogelijk zijn een betrouwbaar beeld te krijgen van de totale CO2-emissie van het hele jaar. Want de beoogde emissiereductie die in 2030 moet worden bereikt (1 Mton) blijft overeind staan, benadrukt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tijdens de evaluatie in 2025 wordt bepaald of er een norm moet worden ingesteld. Zo’n norm komt er alleen als er noodzaak toe is. Als die wordt ingevoerd moeten werkgevers daaraan uiterlijk in 2030 voldoen. Ze zijn dan vrij te kiezen voor de reductiemaatregelen die het beste bij hun eigen dynamiek en situatie passen.

Er zijn ongeveer 8000 organisaties met 100 of meer werknemers in Nederland. In totaal werkt daar ruim 60% van alle werknemers.

Categorie: Geen categorie

Gerelateerde achtergrond-artikelen