Houd de mobiliteitsregeling actueel!

dinsdag 14 november, 2023

Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 70% tot 80% van de bedrijven van plan is om dit jaar hun mobiliteitsregeling te herzien. Zeker geen overbodige luxe, benadrukt men bij Fleet Support. Het periodiek beoordelen van het mobiliteitsbeleid en leaseregeling is een strategische zet om de bedrijfskosten onder controle te houden en het wagenpark zo efficiënt mogelijk te beheren.

Fleet Support heeft hiervoor diverse scans en benchmarks ontwikkeld. De Fleet & Mobility Scan is de meest uitgebreide vorm. Een leaseregeling die vijf jaar geleden perfect leek te passen, kan nu verouderd en ineffectief aanvoelen. Werknemers verwachten flexibiliteit en milieubewuste opties op het gebied van mobiliteit. Een frequente beoordeling van de mobiliteitsregeling geeft ook beter grip op de kosten.

Het verschil tussen de leasetarieven bij de start van een contract (na bijvoorbeeld een tender) en de huidige leasetarieven kan fors verschillen. Dit prijsverschil kan na verloop van tijd aanzienlijk oplopen en leiden tot onverwachte financiële lasten. Met een Fleet & Mobility Scan brengt Fleet Support ook het huidige kostenniveau en het besparingspotentieel in kaart. Kortom, frequent de huidige regelingen toetsen aan de markt, geeft inzicht in de markconformiteit én de mogelijkheid tot aanpassing en bijsturing. Het resultaat is goed werkgeverschap en het onder controle houden van de kosten. Kijk op de website van Fleet Support (www.fleetsupport.com/scans) voor meer informatie.

Categorie: Autoregeling
Labels: Fleet Support

Gerelateerd achtergrond-artikel