Private lease op agenda van AFM

dinsdag 23 september, 2014

Jaarlijks rapporteert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de minister van Financiën over ontwikkelingen in de markt en mogelijke knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving. Private lease is een van de aandachtspunten die aan bod komt.

Dit laatste blijkt uit de zogenaamde wetgevingsbrieven van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB)die minister Dijsselbloem onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. In die brieven ook een reactie van de minister.

Minister Dijsselbloem

Minister Dijsselbloem

Op de lijst staan zo’n 7 punten, waaronder dus private lease. Op dat onderdeel verklaart Dijsselbloem: “In overleg met de AFM zal ik overkreditering en andere risico´s rond leasing onderzoeken en daarbij kijken naar de bredere context. Met betrekking tot particuliere autolease dient eerst nader onderbouwd te worden hoe groot deze markt is en of er daadwerkelijk grote problemen voor consumenten ontstaan zodat de proportionaliteit en urgentie beter kan worden beoordeeld. Vervolgens zal ik bezien of aanpassing van de wetgeving nodig is. Hierbij dient ook de Europese dimensie in het achterhoofd te worden gehouden.”

Categorie: Juridisch

Gerelateerd achtergrond-artikel