Omvang wagenpark belangrijke factor bij ‘slimme’ mobiliteit

vrijdag 12 februari, 2016

Hoe groter de wagenparken, hoe meer er gebruik wordt gemaakt van alternatieve mobiliteitsdiensten, PHEV’s, telematicaoplossingen en een shortlist. Aldus enkele conclusies van de onderzoeken van databasemarketingorganisatie Fleet Profile gisteren gepresenteerd op de Fleet Lounge in Houten.

‘Gluren bij de buren’ was feitelijk het onderwerp gisteren van de presentatie van Rob Groenen van Fleet Profile. Voor een volle zaal, tegen de 150 mensen, presenteerde Groenen enkele cijfers over het (daadwerkelijk) gebruik van enkele ‘hot items’ binnen de fleetmarkt. Gebaseerd op vooral telefonisch onderzoek van het eigen callcenter uit de top 7.500 wagenparken waar Fleet Profile zich op richt.

Rob Groenen tijdens zijn presentatie op de Fleet Lounge

Rob Groenen tijdens zijn presentatie op de Fleet Lounge

Zoals het gebruik van telematica. Uit het onderzoek blijkt dat de overheid grootafnemer is van telematicadiensten. De penetratie is daar 36% terwijl het gemiddelde over alle markten zo’n 8,3 procent is. Waarbij geldt: hoe groter de organisatie, hoe meer er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld kastjes in de auto. “Ook bij fleetowners met een gemengd geel en grijs wagenpark, zie je dat de telematica-acceptatie groter wordt. Daar is de penetratie gemiddeld 20 procent”, aldus Groenen.

Omvang speelt ook een belangrijke rol bij carsharing. Vanaf 100+ wagenparken doet ruim 15% aan een vorm van carsharing. Overall is dat nog geen 7%. Het gebruik van andere alternatieve mobiliteitsvormen, zoals het gebruik van de (lease)fiets of OV, is ook vooral weggelegd aan organisaties met 1000+ medewerkers. Ruim 35 procent van die organisatie zegt actief te sturen op het gebruik van alternatieve vormen van vervoer.

72 procent PHEV’s

Van alle nieuw geregistreerde auto’s bij de 7.500 grootste wagenparken, is zo’n 16% een plug-in hybride. Maar ook hier geldt: hoe groter het wagenpark, hoe groter de kans op een PHEV. Uit een stemming uit de

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

zaal bleek dat van de aanwezige fleetmanagers zo’n 72 procent PHEV’s in het park heeft rondrijden.

Ander opmerkelijk gegeven, het gebruik van een shortlist ligt met een gemiddelde van 48 procent relatief laag. Dat vindt althans Groenen. “Als je bedenkt welke voordelen er te behalen zijn als je werkt met een

shortlist, dan verbaast me dat wel. Alleen al op de inkoop is veel voordeel te halen als je werkt met minder leveranciers.”

Shortist

De non-profit is de sector waar het meest met een shortlist wordt gewerkt. In de maakindustrie daarentegen nauwelijks. Maar dat heeft volgens Groenen vooral te maken dat in die sector de kosten van het wagenpark doorgaans in het niet vallen met de kosten van bijvoorbeeld het machinepark. “Op het wagenpark is dan niet zoveel winst te behalen.”

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Sturen op CO2-uitstoot gebeurt ook hier vooral bij de grote fleets (100+), maar dan nog een bescheiden 24,3 procent van de organisaties (overall percentage is 11,6). Enkele overige uitkomsten: de overheid maakt vooral gebruik van één mobiliteitsaanbieder (84%), de universele tankpas is dominant bij grotere parken (68%) en de overheid heeft relatief veel voertuigen in eigen beheer (87%).

De grote drie

En welke leasemaatschappij blijkt favoriet bij de grootste fleetowners? Dat zijn volgens de cijfers van Fleet Profile logischerwijs vooral de grote drie: LeasePlan, Athlon en Alphabet, met respectievelijk een penetratie-percentage van 19, 17 en 15. Ter illustratie: de nummer vier, Arval, heeft een percentage van 7 procent. Waarbij Groenen opmerkt dat deze percentages niets hebben te maken met marktaandeel. De peiling uit de zaal bevestigd de positie van ‘de grote drie’: ruim 54% doet zaken met een van deze drie leasebedrijven.

Categorie: Geen

Gerelateerd achtergrond-artikel