Auto van de zaak is teveel ‘auto van de fiscus’

dinsdag 4 november, 2014

Met de toenemende kritiek op het bijtellingsplan 2016 van staatssecretaris Wiebes worden er ook steeds meer oplossingen aangedragen. Zoals het bepalen van het ‘genoten voordeel per kilometer’ voor een berijder en een uitstootkorting voor werkgevers (en niet voor werknemers!).

Deze ‘oplossing’ wordt in een open brief aan de staatssecretaris aangedragen door Joeri Jongeneel, mobiliteitsdeskundige bij onder andere Syndesmo. Jongeneel betwist niet het principe dat er bijtelling betaald moet worden over een financieel voordeel als een auto van de zaak. Maar het gaat volgens hem mis bij de bepaling van de hoogte van dit financiële voordeel. “De catalogusprijs als basis voor het bepalen van het genoten voordeel is nog wel begrijpelijk, maar de genoten voordeel-percentages zijn dat niet”.

´Het is toch gratis’

Joeri Jongeneel van Syndesmo

Joeri Jongeneel van Syndesmo

De mobiliteitsdeskundige noemt twee aspecten die wringen. Ten eerste, indien je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, betaal je het volle pond. Terwijl een auto-van-de-zaak–rijder die 18.000 kilometer privé rijdt meer voordeel geniet dan iemand die slechts 2.000 kilometer doet. “Overigens, deze 2.000-kilometerrijders zijn er waarschijnlijk nu weinig, want iedere auto-van-de-zaak–rijder rijdt meer dan nodig, want ´het is toch gratis´”, aldus Jongeneel.

Vanuit een ´rechtvaardigheid-principe´ dat besloten ligt in de genoten voordeel-gedachte is een bijtelling gebaseerd op het daadwerkelijk privégebruik veel logischer. Daarvoor heeft de mobiliteitsdeskundige ook een formule bedacht: “Een ‘genoten voordeel per kilometer’ bepaal je door de catalogusprijs te vermenigvuldigen het maximaal genoten voordeel-percentage (stel 25%) gedeeld door het privé-gebruik plafond (stel 25.000 kilometer). “De laatste twee waarden stelt men eenmalig vast en zijn voor iedereen met een auto van de zaak gelijk. Hooguit maakt men een verschil tussen grijs en geel kenteken”, aldus Jongeneel.

Voor een auto van de zaak met een catalogusprijs van € 30.000 komt het genoten voordeel per kilometer dan op € 0,30. Dus een auto-van-de-zaak–rijder die 10.000 kilometer privé rijdt, telt € 3.000,- bij. Zou hij 28.000 kilometer per jaar rijden, dan telt hij het maximale bedrag van € 7.500,- bij.

Auto van de fiscus

Het tweede aspect zit hem volgens Jongeneel in de link tussen CO2-uitstoot en het bijtellingsbedrag. “Vanuit de ‘genoten voordeel’-gedachte is dit eerlijk gezegd een beetje vreemd. Het gaat namelijk om wat de berijder gratis (van de werkgever) krijgt om privé te gebruiken’. Een auto van € 30.000 blijft een auto van € 30.000, los van wat die uitstoot. Door de lage bijtellingspercentages voor zeer schone auto’s en autofabrikanten die daar heel handig op inspringen, is er meer sprake van een ‘auto van de fiscus’ dan van een ‘auto van de zaak’.”

Uitstootkorting

Daarom pleit Jongeneel om de werkgever fiscaal te belonen indien deze zeer schoon autogebruik realiseert. Een werkgever die aantoonbaar gemiddeld per kilometer minder uitstoot dan een vastgestelde norm ontvangt een fiscale korting van x cent per kilometer. Jongeneel: “De ‘uitstootkorting’ wordt bepaald door x te vermenigvuldigen met het totaal aantal gereden kilometers door alle auto’s van de zaak (met een maximum van stel 50.000 kilometer per auto). Dit zal de werkgever echt aan het werk zetten om medewerkers te laten kiezen voor schone auto’s en deze ook als zodanig te gebruiken. Groot bijkomend voordeel: het gaat niet meer om theoretische verbruiks- en uitstootcijfers, die vaak nogal bezijden de realiteit liggen, maar om de daadwerkelijk gerealiseerde getallen.”

Categorie: Fiscaal
Labels: Autobrief 2, Syndesmo

Gerelateerd achtergrond-artikel