Wijzigingen in bijtelling op rij

woensdag 5 november, 2014

Leasemaatschappij Alphabet heeft de belangrijkste wijzigingen in de bijtelling de komende jaren nog eens op rij gezet. Want door alle commotie de laatste tijd over de bijtellingsplannen kan het overzicht wel eens zoek geraken.

2015: aanscherping bijtellingsnormen

Op 16 september 2014, tijdens Prinsjesdag, zijn de strengere CO2-normen voor de bijtelling in 2015 definitief vastgesteld. Het resultaat van de aanscherping van deze normen is een beperktere autokeuze in de lage bijtellingcategorieën. Nieuw in 2015 is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s. In onderstaande tabel vindt u de bijtellingsgrenzen voor de jaren 2015 en 2016.

2016: een tussenjaar

De CO2-normen voor de fiscale bijtelling voor leaseauto’s worden in 2016 nog verder aangescherpt. Er komen vier tarieven. Staatssecretaris Eric Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat bezitters van volledig elektrische auto’s het meest voordelig uit zijn. Zij betalen 4 procent bijtelling.
Voor de nieuwe inzet in 2016 stelt Financiën het volgende voor:

Bijtelling afhankelijk van CO2-uitstoot (in gr/km) 2015 2016
0% bijtelling n.v.t. n.v.t.
4% 0 0
7% 1 t/m 50 n.v.t.
14% 51 t/m 82 n.v.t.
15% n.v.t. 1 t/m 50
20% 83 t/m 110 n.v.t.
21% n.v.t.   51 t/m 106
25% >110 >106

2017: totale aanpassing belastingstelsel

Nu Autobrief 2.0 is uitgesteld tot medio 2015, zal de nieuwe regelgeving per 1 januari 2017 ingaan. Staatssecretaris Wiebes wil de auto’s betrekken bij de komende ingrijpende herziening van het belastingstelsel, maar heeft aangegeven hiervoor meer tijd nodig te hebben.

Categorie: Fiscaal
Labels: Alphabet