Succesfactoren & tips voor duurzaam mobiliteitsbeleid

donderdag 30 november, 2017

Wat zijn de succesfactoren voor een duurzaam mobiliteitsbeleid? En hoe moet die aanpak er dan uitzien? TrendsinAutoleasing vroeg Danielle de Bruin van Climate Neutral Group naar antwoorden.

Succesfactoren & tips voor duurzaam mobiliteitsbeleid:

 1. Beperk de keuze voor leaseauto’s o.b.v. een CO2-norm.
 2. Bepaal het leasetarief inclusief brandstofkosten o.b.v. werkelijk verbruik.
 3. Beloon zuinige berijders en laat vervuilers betalen.
 4. Maak het aantal gereden kilometers inzichtelijk en stuur op vermindering.
 5. Maak ook privé kilometers inzichtelijk en reken af middels een bonus/malus systeem.
 6. Zoek de samenwerking met de buren voor een proactieve carpoolapp of deelauto’s.
 7. Stimuleer zuinig rijgedrag door training én een beloning.
 8. Stel een mobiliteitsbudget op waarin ov-gebruik en deelauto’s bruto worden verrekend.
 9. Maak afspraken met leasemaatschappijen over flexibilisering van de contracten
 10. Werk aan een goede inbedding, “preparing the ground”. En het netwerk in kaart brengen.

 

Tips voor een Plan van Aanpak van 100 dagen:

 1. Maak een nulmeting van het huidige wagenpark en het mobiliteitsbeleid.
 2. Inventariseer de verbetermogelijkheden en vooral de potentiele besparing.
 3. Stel met de directie een CO2-reductiedoelstelling en budget vast.
 4. Inventariseer het draagvlak in de organisatie bij zowel medewerkers als staf.
 5. Verzamel een groep van ambassadeurs en betrek die bij het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe beleid.
 6. Stel een kader op voor een nieuw mobiliteitsreglement.
 7. Neem die op in de aanbesteding van nieuwe leasecontracten en andere aanbieders van mobiliteitsdiensten.
 8. Inventariseer aanbieders van mobiliteitsdiensten.
 9. Informeer over het nieuwe beleid en stimuleer de medewerkers keuzes te maken uit het nieuwe pakket, bijvoorbeeld middels een beslisboom voor mobiliteit.

 

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: Climate Neutral Group

Gerelateerde achtergrond-artikelen