Amsterdam zet eerste ‘terugleverpalen’ neer

woensdag 28 februari, 2018

In Amsterdam zijn de eerste ‘Vehicle to Grid’ publieke laadpalen ter wereld geïnstalleerd waar je niet alleen elektriciteit voor je auto kunt laden, maar tegen een vergoeding ook weer terug kunt leveren aan het openbare net. Initiatiefnemers zijn NewMotion, Enervalis en Alliander.

In het project kunnen momenteel tien elektrische auto’s van de merken Nissan en Mitsubishi worden gekoppeld aan speciale ‘terugleverpalen’. Deze staan vooral op straat, waar ze toegankelijk zijn voor alle geschikte auto’s en rechtstreeks terugleveren aan het openbare elektriciteitsnet (Vehicle to Grid). Er staan ook laadinstallaties op een kantoorlocatie van PwC en bij Sportpark De Eendracht, waar de auto levert aan het interne net van het bedrijf. Dit wordt Vehicle to Office genoemd.

Deelnemers geven aan de ‘slimme’ laadpalen door wanneer ze van plan zijn de auto te gebruiken, en daarmee wanneer de batterij dus opgeladen moet zijn. Intussen bepaalt het systeem op basis van metingen in het net en voorspellingen van het verbruik en aanbod van elektriciteit wanneer er elektriciteit vanuit de batterij aan het net kan worden geleverd.

Vergoeding

Met deze pilot, die 24 maanden duurt, onderzoekt Alliander of de opslagcapaciteit van elektrische auto’s daarnaast gebruikt kan worden om pieken en dalen in energievraag- en aanbod te balanceren, wat onder meer hoge investeringen in extra netwerkcapaciteit kan voorkomen. De eigenaar van de auto krijgt per laadbeurt een vergoeding van NewMotion. Beide aspecten van V2G – intelligente sturing van vraag en aanbod om netwerkcongestie te voorkomen en het verrekenen van de vergoeding – zijn onderdeel van het experiment.

Het Vehicle to Grid project dat nu is gestart in Amsterdam is onderdeel van het Europese programma City-zen. In dit programma wordt in twee steden, Amsterdam en Grenoble, onderzocht hoe meer duurzame energie in een dichtbevolkte stad kan worden ingepast. In de toekomst kunnen elektrische auto’s een enorme capaciteit ontsluiten voor ons dagelijkse elektriciteitsgebruik.

Slimme laadpalen

De verwachte verkoop van EV’s in 2020

Alliander wil met de proef een inschatting maken van de waarde van deze technologie voor het energiesysteem van de toekomst, als alternatief voor netverzwaring. Ook wil het bekijken of er via V2G meer van de zelf opgewekte zonne-energie op een kantoor kan worden gebruikt voor de elektriciteitsvoorziening van zo’n locatie. “Ook in dit geval geldt: Hoe meer dat het geval is, hoe minder het elektriciteitsnet wordt belast en hoe minder kabels er dus moeten worden aangelegd. Dit draagt allemaal bij aan onze missie om iedereen in Nederland nu én in de toekomst toegang te geven tot duurzame, betrouwbare en betaalbare energie”, aldus Marisca Zweistra van netwerkbedrijf Alliander.

Sytse Zuidema, CEO van NewMotion, dat de laadpalen levert: “Voor V2G zijn slimme laadpalen nodig, die de wensen van de EV-rijder en de behoeften vanuit het net bij elkaar brengen. Ook het testen van de technologie die we hebben ontwikkeld met onze ICT-partner Enervalis is onderdeel van deze proef.”

Categorie: Geen

Gerelateerd achtergrond-artikel