‘Groot potentieel deelauto als markt barrières overwint’

vrijdag 5 oktober, 2018

Europa is op weg naar 7,5 miljoen deelauto’s in 2035, stelt internationaal onderzoek van ING Economisch Bureau. Maar dan moeten wel verschillende barrières moeten overwonnen. Wachten is het op een Airbnb van het autodelen.

Het onderzoek is gehouden onder 13.000 mensen in 13 Europese landen. Eerder gaf Max Erich van ING Economisch een sneak preview van de cijfers tijdens een bijeenkomst van automotive Insiders.

Zo’n 30% van de Europeanen met een rijbewijs toont interesse in deelautodiensten. Ruim 60% is bereid om zijn of haar auto te delen voor geld. Nederland scoort op beide vlakken overigens lager; 18% toont interesse om deelauto’s te gebruiken, terwijl 41% bereid is zijn/haar auto te delen voor geld. Het bedrag dat men wenst te ontvangen voor het delen van een auto ligt in Nederland op gemiddeld €45 per dag. Dat is hoger dan het gemiddelde in Europa (€33 per dag).

(Nog) lagere tarieven

Ondanks de hoge mate van interesse, wordt nog slechts zo’n 0,1% van alle auto’s in Europa gedeeld. De markt voor autodelen kent een aantal barrières, zowel aan vraag- als aanbodzijde, waardoor het potentieel niet ten volle kan worden benut. Uit onderzoek blijkt dat de gebruikerservaring (o.a. gebruiksgemak, snelle toegang tot auto’s, voldoende aanbod) van deelautodiensten nog te wensen overlaat. Bijna de helft ziet dit als een belangrijk verbeterpunt. Daarnaast zou 20% graag (nog) lagere tarieven zien. Autodelen is nu vooral lucratief voor automobilisten met een relatief lage jaarkilometrage.

Aan de aanbodzijde zijn verschillende autofabrikanten actief met hun eigen vloot deelauto’s. Uitbreiding van deze vloot is echter kostbaar en relatief langzaam en inflexibel. Verdere ontwikkeling van deelauto platformen voor particulieren is noodzaak om het aanbod van deelauto’s te verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat meer vertrouwen wordt gekweekt om auto-eigenaren te bewegen hun auto te delen. Ook zijn er praktische hordes te overwinnen, zoals het (fysiek) overhandigen van sleutels.

Toenemende (online) connectiviteit

Nieuwe technologie kan een bijdrage leveren aan het slechten van de barrières, stelt het rapport. De toenemende (online) connectiviteit van auto’s kan bijvoorbeeld leiden tot toegang op afstand, maar kan ook het rijgedrag van gebruikers monitoren en waarderen. Dit kan het vertrouwen van aanbieders van deelauto’s verhogen.

Daarnaast is de verwachting dat op termijn semi-autonome auto’s zelf kunnen rijden op bepaalde routes. Dit kan bijvoorbeeld het ophalen en wegbrengen van auto’s helpen vereenvoudigen. Ook kan het bijdragen aan het verminderen van ongelukken en daarmee weer meer vertrouwen kweken bij autobezitters om hun auto te delen.

Sterke deelauto-platformen

Bovenal zijn sterke deelauto platformen noodzaak. Er is nog geen Airbnb van het autodelen opgestaan en er ontstaat concurrentie van platformen voor rittendiensten zoals Uber. Wel kan van dit soort platformen geleerd worden. Zij kennen een betrouwbaar review systeem voor zowel chauffeurs als klanten. Ook hanteren zij slimme prijsmechanismen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Impact op auto-industrie

Ook al hebben deelauto’s nog een lange weg te gaan, hun impact kan op termijn groot worden. Hoewel eigendom van auto’s dominant blijft, stijgt de vloot deelauto’s in het groeiscenario van ING naar 7,5 miljoen in 2035. Een flinke groep autobezitters stapt naar verwachting over op deelauto’s. Het totaal aantal auto’s op de Europese wegen stijgt nog tot een kleine 300 miljoen in 2025, maar zal richting 2035 dalen. Ook verwacht ING dat hierdoor in 2035 jaarlijks 1 miljoen minder nieuwe auto’s worden verkocht in Europa. Deelauto’s zullen belangrijker worden voor autofabrikanten. Buiten investeringen in een eigen deelauto vloot en het introduceren van auto’s met technologie die autodelen ondersteunt, kunnen zij ook zelf platformen ontwikkelen waarop hun kopers hun auto tegen geld kunnen delen. Sommige fabrikanten experimenteren hier reeds mee.

Categorie: Geen

Gerelateerde achtergrond-artikelen