ADAS-systemen verhogen schadelast verzekeraars

donderdag 30 augustus, 2018

Een opmerkelijke conclusie uit de nieuwe Branchemonitor Schadesector 2018-2030: auto’s uitgerust met rijhulpsystemen (de zogenaamde ADAS-systemen) zorgen voor een hogere schadelast door hogere herstelbedragen en door een hogere schadefrequentie. De systemen doen vooralsnog niet wat ze beloven.

De Branchemonitor Schadesector is een onderzoek van Oude Essink Business-Advies en Automotive Insiders. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de schadefrequentie bij auto’s met veiligheidsvoorzieningen hoger ligt dan bij auto’s zonder veiligheidsvoorziening. Het is zelfs zo dat de kans op een ongeluk groter wordt naarmate het veiligheidssysteem uitgebreider is. Volgens de onderzoekers liggen hieraan een aantal factoren aan ten grondslag, zoals dat bestuurders minder alert zijn, doordat ze teveel op de technologie vertrouwen. We verwachten immers dat een sensor wel gaat piepen als er iets in de weg staat.

Ook zijn de huidige veiligheidsvoorzieningen niet optimaal gebruiksvriendelijk, is een andere conclusie. Voor sommigen is de technologie te ingewikkeld, waardoor er geen gebruik gemaakt wordt van de veiligheidssystemen, terwijl deze wel aanwezig zijn. Ook worden bij aflevering van de auto de systemen niet goed uitgelegd door de autoverkoper of leasemaatschappij.

125 miljoen meer schade

Niet alleen de schadefrequentie, maar ook het gemiddelde schadebedrag stijgt. Dit komt onder andere door een stijging van de prijzen voor verschillende auto-onderdelen, dure onderdelen op kwetsbare plekken – denk aan sensoren en camera’s in de bumper – en duurdere reparaties omdat niet alleen de schade moet worden hersteld, maar ook de elektronica moet worden vervangen.

De komende jaren zal deze ontwikkeling nadelig zijn voor verzekeraars, schetst het onderzoek het leidt tot 2025 tot 125 miljoen meer schade voor de gehele sector. De verwachting is wel dat er na 2025 een daling te zien zal zijn in de schadefrequentie als gevolg van verbeteringen van de veiligheidsvoorzieningen en een hogere penetratie.

Hier kunt u de Branchemonitor Schadesector 2018-2030 aanvragen.

Categorie: Geen

Gerelateerde achtergrond-artikelen