Stresstest in leasesector: blijft rendement straks op peil?

woensdag 19 december, 2018

NG heeft een stresstest gedraaid in de leasebranche met een scenario waarbij iedere dieselauto in het park aan het einde van de looptijd 1.000 euro minder gaat opleveren. De omzet van een leasemaatschappij keldert dan met 40 procent. Nu nog prima op te brengen, maar of dat straks ook nog het geval is?

Op de Automotive Insiders bijeenkomst van gisterenmiddag stond het rendement van leasemaatschappijen centraal. Die zou namelijk onder toenemende druk staan vanwege private lease, elektrische mobiliteit, carsharing en dus de diesel…

Samantha Reilly van ING

Verhelderend was het historische overzicht van het rendement van de leasesector dat Samantha Reilly, asset manager Commercial Finance ING, op de bijeenkomst gaf. Opmerkelijk daarbij: de leasemarkt reageert altijd exact een jaar later op economische voor- of tegenspoed. Gaat het goed met de economie, stijgt het aantal leaseauto’s na een jaar navenant. Gaat het slecht, na een jaar is ook dat zichtbaar in de registraties. Uitzondering daarop was 2013. Oorzaak: de eindejaarsprint van auto’s als de plug-in Mitsubishi Outlander vanwege een verandering in het fiscale regime.

2016 kanteljaar

Maar 2016 kan, volgens Reilly, als hét kanteljaar worden gezien. De omzetgroei is vanaf dat jaar namelijk lager dan de groei in leasecontracten. De omzet per contract staat dus onder druk. “Naast private lease, waar over het algemeen minder marge op zit, speelt de prijsdruk de branche ook parten. De brutomarge stijgt niet mee met de omzetontwikkeling, ondank een grotere omvang van het park wat eigenlijk schaalvoordelen met zich mee zou moeten brengen”, aldus Reilly.

Daarbij stabiliseert ook de efficiency, merkt de ING-manager. Het aantal voertuigen per medewerker blijft steken tussen de 160 en 170. Daar lijkt geen beweging in te zitten. “Opmerkelijk”, aldus Reilly. “Het maakt de branche minder robuust”. Waarbij de netto winst per contract overigens nog wel stijgt, maar dat is vooral te danken aan de goede restwaarden van leaseauto’s. Maar als die straks wegvalt?

96-maandencontracten

Jeroen Kruisweg van ALD Automotive

Kanttekeningen werden er overigens wel gezet bij het ‘efficiency-verhaal’ van Reilly. Allereerst maakte zij zelf al duidelijk dat het onderzoek zich richtte op leasemaatschappijen met een park tussen de 500 en 15.000 auto’s. De grote leasemaatschappijen vallen er dus buiten. Wat ook Jeroen Kruisweg van ALD Automotive opmerkte. Die leasemaatschappij zegt ver boven de efficiency van 170 voertuigen per medeweker te zitten. Hoeveel precies, mag hij vanwege de beursnotering van ALD niet zeggen. “Ook elektrisch rijden zien wij niet als gevaar, zoals ING dit schetst als een van de uitdagingen van de branche. EV wordt het nieuwe normaal in de branche, al zul je de verandering wel moeten omarmen als leasemaatschappij. Zelfs als dat betekent dat de contractduur verschuift naar 96-maanden. En leasemaatschappijen moeten hun IT op orde hebben. Daar schort het nog wel eens aan. Bij ALD hebben we hierin flink geïnvesteerd.”

Hogere inzetwaarde

De stresstest van ING, waarbij iedere dieselauto 1000 euro minder opbrengt, zou leasemaatschappijen moeten doen besluiten sterkere buffers op te bouwen en ook hun solvabiliteit zou omhoog moeten. Al is het maar omdat elektrische auto’s duurder zijn in aanschaf. Ofwel in leasetermen: ev’s hebben een hogere inzetwaarde. En de toenemende flexibilsering van mobiliteit, door onder andere de inzet van meer deelauto’s en andere vormen van vervoer, kan de kasstroom van leasemaatschappijen doen verminderen. En of het Keurmerk Private Lease, waarmee de branche de overheid met zijn strenge WFT-regels op afstand weet te houden, overeind blijft nu private lease steeds groter wordt, is ook zo’n onzekerheid die Reilly aanstipt.

Het optimisme bij Kruisweg werd niet aangetast door de scenario’s van ING. Hij ziet vooral de kansen voor de leasesector rond de dienstverlening van elektrische voertuigen en straks ook die van waterstof. Maar vooral ook door connected voertuigen. “Daar kan je als leasemaatschappij toegevoegde waarde leveren. Bedrijven en ook particulieren willen steeds meer ontzorgd worden op het vlak van mobiliteit. De tijd dat je als leasemaatschappij geld binnen harkt rondom een leasecontract is voorgoed voorbij.”

Categorie: Geen

Gerelateerd achtergrond-artikel