Zijn wagenparkbeheerders er klaar voor?

dinsdag 5 februari, 2019

In het onderzoek van Shell werden wagenparkbeheerders ondervraagd over de uitdagingen die ze het belangrijkst vonden en hoe ze zich hierop hadden voorbereid. De antwoorden waren verhelderend, aldus de onderzoekers.

Bijna vier van de tien wagenparkbeheerders in Europa verwachten dat het binnenkort een uitdaging zal zijn om concurrerend te blijven. De drie grote veranderingen die respondenten zien aankomen, zijn de toepassing van nieuwe brandstoftypen (53%), de introductie van nieuwe technologieën (48%) en de komst van nieuwe voertuigtypen (47%).

Dit komt volledig overeen met ander onafhankelijk onderzoek en de bredere mening van de industrie. Maar verrassend genoeg zegt meer dan de helft van de wagenparkbeheerders dat ze weerstand tegen verandering hebben ondervonden, hetzij van chauffeurs hetzij van het hogere management.

Dit doet een omgeving vermoeden waarin wagenparkbeheerders vaak niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om de beste beslissingen te nemen voor hun organisaties. “Dit is heel spijtig, want organisaties die traag reageren, zullen uiteindelijk de meeste last ondervinden”, melden de onderzoekers.

Hierdoor is het, volgens Shell, dus nog belangrijker dat wagenparkbeheerders over de gegevens en het bewijsmateriaal beschikken dat ze nodig hebben om hun businesscase te maken, om zo snel mogelijk veranderingen te kunnen doorvoeren. Wagenparkbeheerders die zichzelf en hun wagenpark willen voorbereiden op de komende uitdagingen, moeten de institutionele ondersteuning krijgen die nodig is om hun organisaties aan te passen aan het nieuwe normaal. “Wie hier niet op inspeelt, stevent af op mislukking.”

Categorie: Elektrisch rijden / Plug-in
Labels: Shell Fleet Solutions

Gerelateerd achtergrond-artikel