Lease nog zoekende in wereld van MaaS

donderdag 14 februari, 2019

Terwijl de Mobility-as-a-Service (MaaS) proefprojecten van de overheid op grote belangstelling in de branche kunnen rekenen, lijken leasemaatschappijen de kat uit de boom te kijken. Bij Arval maakt men de eerste stap buiten ‘het vertrouwde kader’, aldus Arjos Bot, Head of Consulting Arval, tijdens het MaaS-congres van gisteren.

‘Mister MaaS’ Eric Mink tijdens het congres gisteren in De Doelen in Rotterdam

Eric Mink, projectmanager Innovatieve Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt ook wel Mister MaaS genoemd. Hij is de drijvende kracht achter de MaaS-projecten van de overheid. Afgelopen zomer maakte het ministerie bekend 20 miljoen te steken in zeven MaaS-proefprojecten. 24 partijen zijn nu geselecteerd om ermee aan de slag te gaan, 41 hadden zich ervoor ingeschreven.

Mink benadrukt dat de pilots uiteindelijk veel mensen moeten kunnen bereiken. Met 10.000 reizigers maak je geen business case, je moet er eerder tegen de 100.000 hebben. Maar de 24 partijen, veelal consortia waar meerdere aanbieders inzitten, geven wel degelijk de gaande mobiliteitstransitie weer, zegt Mink. “Er zitten verzekeraars in, banken, autofabrikanten, taxivervoerders en automatiseerders. MaaS is voor al deze bedrijven een kans.”

Eén gezamenlijk ecosysteem

Maar als reiziger via één app hun reis kunnen plannen, boeken en betalen – een reis die bovendien uit een combinatie van vervoer bestaat zoals trein, deelfiets of deelauto – dan betekent dat al die mobiliteitsaanbieders hun data moeten delen en bijvoorbeeld via API’s moeten gaan werken. “Er moet één gezamenlijk ecosysteem komen waarbij het liefst ook het openbaar vervoer zit aangesloten. En dan moet er naar voorkeur ook grensoverschrijdend betaald kunnen worden.”

Arval verzorgde de bijdrage van de leasector tijdens het MaaS-congres

En waar zitten leasemaatschappij in dit hele MaaS-verhaal? Leasemaatschappijen die zich tegenwoordig bijna allemaal mobiliteitsproviders noemen? De moderator tijdens het MaaS-congres had ‘wel eerder wat verwacht’ van de leasesector, kreeg spreker Arjos Bot van Arval te horen. In de MaaS-lijst van consortia door de overheid geselecteerd is Arval als enige leasemaatschappij in een consortium aanwezig (onder leiding van Mobility Concept).

Diensten van derden

Bot ziet de ontwikkelingen rondom MaaS wel snel gaan. Mede aangejaagd door de toenemende verstedelijking, luchtvervuiling, diesel- en fileproblematiek. “Uit onderzoek blijkt dat 50 procent van de werkgevers het liefst een mobiliteitsregeling of -budget wil. De wil om te veranderen is er momenteel volop. Alhoewel wij ervan overtuigd zijn dat er een rol voor de (eigen) auto blijft.”

Arval heeft al enige tijd zijn complete vloot uitgerust met telematica; data die ook kan worden gedeeld met klanten. Zo kan er bijvoorbeeld worden bepaald welke auto’s storingsgevoelig zijn. “Maar verder zijn we nog zoekende naar wat allemaal kunnen doen met deze data. Maar onze eerste stap buiten de vertrouwde kaders hebben we gezet met Arval Mobility Link waarin alle mobiliteitsvormen die organisaties hun werknemers aanbieden, geregistreerd worden. Op dat platform kunnen ook diensten van derden worden geleverd. Het is inmiddels uitgebreid met Arval For Me, Arval Car Sharing en Arval For Employee waarbij we dus niet alleen de leaserijder in het vizier hebben.”

Of dergelijke (lease)initiateven de door Mink gehoopte schaalgrootte brengen in MaaS, moet nog worden bezien. Het past wel in de visie van de projectmanager. Volgens hem is in het verleden altijd te veel nadruk gelegd op de infrastructuur – meer ov, meer asfalt. “We moeten ons nu focussen op data en de wens van de reiziger. De prioriteiten moeten dus anders. Dat is een compleet nieuwe aanpak, maar wel eentje waar veel winst mee te behalen is.”

Categorie: Geen

Gerelateerde achtergrond-artikelen