Leasesector ondertekent Klimaatakkoord

dinsdag 15 oktober, 2019

Leasebranchevereniging VNA heeft samen met ANWB, BOVAG en RAI Vereniging, in het bijzijn van de staatssecretarissen Van Veldhoven (IenW) en Snel (Financiën) het Klimaatakkoord ondertekend. De vier organisaties spreken hiermee hun vertrouwen uit in het Klimaatakkoord en committeren zich daarmee aan de uitvoering van de afspraken en maatregelen.

Zo’n 53 procent van alle nieuw verkochte auto’s is een leaseauto. Renate Hemerik, directeur VNA, voelt dan ook de verantwoordelijkheid om mee te werken aan het verduurzamen van het Nederlandse wagenpark. “Daarom zetten ook wij onze handtekening onder het Klimaatakkoord. Onze leden willen een proactieve gesprekspartner voor hun klanten zijn en zorgen voor een goed advies en de juiste rapportages, onder andere over het verlagen van de CO2-footprint.”

De organisaties merken daarbij wel op dat komende periode correcte invulling moet worden gegeven aan een aantal punten van zorg, met name voorspelbaarheid en stabiliteit van overheidsbeleid. Of zoals Hemerik het zegt: “Het is cruciaal dat het beleid van de overheid voorspelbaar is en dat werkgevers de tijd krijgen om daar hun eigen beleid op te kunnen maken om voor te sorteren op een duurzame toekomst.”

Bijtelling

Dat stabiele en voorspelbare fiscale beleid zal, in de ogen van de vier partijen, in ieder geval moeten gelden voor de bijtelling. Tussentijdse aanpassingen moeten alleen als consument en bedrijfsleven voldoende tijd hebben om op fiscale aanpassingen te kunnen anticiperen. Daarnaast moet het op gang komen van de particuliere markt niet gefrustreerd worden omdat het jaarlijks beschikbare subsidiebudget ontoereikend blijkt. Daarom moet de overheid met budgetten kunnen schuiven en bedragen uit latere jaren naar voren halen. Mocht de subsidiepot eerder leeg zijn dan einde looptijd (2024), dan vragen de organisaties om eventuele verruiming van het beschikbare budget.

Ook pleiten de organisaties ervoor om het totale wagenpark sneller te verduurzamen en, naast elektrische auto’s, ook andere schone en zuinige technieken, zoals hybride, plug-in hybride en het gebruik van biofuels aantrekkelijker te maken voor de automobilist. Verlaging van de BPM is daarbij essentieel, zeker ook als opstap naar een systeem van betalen naar gebruik.

Categorie: Geen

Gerelateerde achtergrond-artikelen