Pilot ‘variabele bijtelling voor leaserijders’ van start

woensdag 20 november, 2019

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) starten nog dit jaar en begin 2020 met de eerste twee van in totaal vijf pilots om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling. Waaronder de pilot met variabele bijtelling.

Deze pilot start in januari 2020 en wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR). In deze pilot wordt onderzocht of het variabel maken van de bijtelling van invloed is op het aantal gereden privékilometers van de berijder. Automobilisten worden met een prijsprikkel gestimuleerd om na te denken over hun reisgedrag dat direct van invloed is op hun eigen portemonnee en het gebruik van de auto. Voor de pilot worden, in samenwerking met Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen, ruim 500 zakelijke automobilisten geselecteerd die gebruikmaken van een ritregistratiesysteem, voorzien van het Keurmerk.

De andere pilot die dit jaar nog van start gaat over ‘verhandelbare parkeerrechten’. Tijdens deze proef wordt nagegaan wat het effect is van schaarste in parkeervoorzieningen op het gebruik van de auto. Deelnemers krijgen parkeerrechten om gebruik te maken van het parkeerterrein van het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Door middel van een digitale marktplaats kunnen de parkeerrechten onderling worden verhandeld. Automobilisten worden hierdoor geprikkeld om meer na te denken over hun reisgedrag en gestimuleerd deze anders in te richten. De eerste resultaten van het onderzoek worden in februari volgend jaar verwacht.

In totaal is er 1 miljoen beschikbaar voor de pilots. Volgens de mobiliteitsalliantie is experimenteren met alternatieve vormen van vervoer en betaling een eerste belangrijke stap op weg naar meer flexibiliteit voor de gebruiker. De pilots maken onderdeel van het Deltaplan Mobiliteit, afgelopen juni gepubliceerd. De start van overige drie pilots volgt later.

Categorie: Geen

Gerelateerde achtergrond-artikelen