ElaadNL maakt laadpalen ‘sociaal’

donderdag 6 februari, 2020

Met een technische aanpassing kunnen bestaande laadpalen voor elektrische auto’s ‘sociaal’ gemaakt worden. Bij dreigende lokale overbelasting van het stroomnet, ontvangen ze een signaal en vragen tijdelijk minder of geen stroom. Zo wordt voorkomen dat een te grote stroomvraag tot stroomstoringen leidt.

Het lab van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL in Arnhem ontwikkelde hiervoor twee verschillende technieken. De ene variant werkt decentraal waarbij de laadpaal via een lokaal mobiel netwerk een signaal krijgt om tijdelijk langzamer te laden of het laden te pauzeren. Dit signaal is afkomstig van de net-transformator in de wijk die de belasting van het lokale net meet. Doordat alle palen in de wijk de laadsnelheid verlagen, vermindert de stroomvraag en wordt overbelasting voorkomen. De auto’s worden weer sneller geladen zodra dit mogelijk is zonder overbelasting te veroorzaken.

In de tweede Proof of Concept werkt de communicatie centraal. In dat geval wordt wederom vanuit de net-transformator een signaal gegeven. Dat signaal gaat dan naar de Cloud en die stuurt de laadpalen in de betreffende wijk aan door gebruik te maken van de slimme meter die al in de palen zit. De LED-lichten van de laadpalen die normaal blauw zijn tijdens het laden, zullen in beide gevallen paars kleuren als de Sociale Module actief is.

ElaadNL benadrukt dat de aansturing met de Sociale Modules een vorm van Smart Charging is, maar het unieke aan deze technieken is dat deze niet dagelijks gebruikt worden maar alleen worden ingezet bij noodgevallen. De Sociale Modules fungeren dus als een vangnet naast reguliere toepassingen van Smart Charging.

Dat een dergelijke techniek tegen overbelasting nodig is, moge duidelijk zijn. Een moderne elektrische auto heeft een piekvermogen dat gelijk staat aan dat van tien huishoudens. Wanneer in een straat tien auto’s allemaal tegelijk gaan opladen, dan zijn er dus ineens honderd ‘huishoudens’ extra.

Categorie: Laadinfrastructuur
Labels: ElaadNL