70 procent van lease verwacht krimp wagenpark

vrijdag 10 april, 2020

Een flinke meerderheid van de (Europese) leasemaatschappijen verwacht door de coronacrisis een krimp van het wagenpark, maar fleetowners – hun klanten dus – zijn minder pessimistisch. In een onderzoek van Fleet Europe zegt 30 procent van deze fleetowners een krimp te verwachten.

Klik om te downloaden

Fleet Europe hield tussen 27 maart en 6 april een uitgebreide enquête waaraan zo’n 400 mensen, afkomstig uit 34 landen, meededen. Niet verwonderlijk mag zijn dat het thema leeft: 90 procent treft momenteel maatregelen. Maar het zijn vooral de leveranciers van mobiliteit, voornamelijke leasemaatschappijen, die de impact ervaren. Hun klanten wat minder. Onder de leveranciers is 44 procent zelf bang voor zijn baan, terwijl dat onder wagenparkbeheerders met 20 procent een stuk minder is.

Het verlengen van leasecontracten blijkt overal een probaat middel de crisis het hoofd te bieden, schetste eerder al Fleet Support in Nederland. Internationaal geldt dat ook: 80 procent van de fleetowners is hiermee bezig of gaat dit doen. In 71 procent van de gevallen adviseren leasemaatschappijen dit ook. Daarbij denkt 39 procent van de fleetowners hun tco naar beneden te kunnen brengen.

Impact op elektrificatiestrategie?

Aandacht in de enquête ook over een veranderend mobiliteitsbeleid, zoals de inzet van meer deelauto’s straks na de crisis. 24 procent van de fleetowners zegt ja, 33 procent nee. Voor de overigen is het geen issue. Of corona impact heeft op de elektrificatiestrategie? Bijna de helft van de fleetowners verwacht dat het geen effect zal hebben, hoewel nog een forse 42 procent denkt dat het wel degelijk vertragend zal werken. Leasemaatschappijen zijn daar wat somberder in: 66 procent denkt dat corona de ev-strategie bij klanten zal vertragen.

Ook op andere vlakken lijken leasemaatschappijen somberder: 84 procent denkt dat tenders zullen worden uitgesteld tegenover 38 procent van de fleetowners. Wel zien beide partijen op langere termijn kansen op het gebied van kostenbesparing en meer efficiency. Bijna de helft van de leasemaatschappijen ziet ook kansen voor het brengen van meer ‘nieuwe mobiliteit’, hun klanten zien dat wat minder. Wat deze wel verwachten van hun leasemaatschappij? Advies en meer communicatie staan op 1 en 2. Gevolgd door kortingen.

Klik op de afbeelding voor de highlights. U kunt ook de hele enquête downloaden op Fleet Europe.

Categorie: Marktcijfers / brancheberichten
Labels: Fleet Europe