Syndesmo ontwikkelt coronaproof mobiliteitsbeleid

woensdag 22 april, 2020

Werkgevers zullen een tijdelijk corona-mobiliteitsbeleid moeten voeren om te voorkomen dat het virus een nog grotere impact krijgt op de bedrijfsvoering. Syndesmo geeft in een nieuwe corona-vervoerladder een voorzet: van verplicht thuiswerken en de inzet van taxi’s tot nieuwe mogelijkheden van MaaS.

Eerder kwam Syndesmo al met een corona-vervoersladder als hulpmiddel voor werkgevers hoe straks in de 1,5 meter economie de kantoren weer te openen. Op basis van de feedback en ontwikkelingen van afgelopen week is nu die vervoersladder aangescherpt. Jos Hellestelle van Syndesmo ondersteunt momenteel verschillende werkgevers met een dergelijk corona proof mobiliteitsbeleid.

“Eerder schreef ik dat werkgevers bewust een keuze moeten maken tussen ‘accepteren’, ‘reduceren’ of ‘minimaliseren’ van de kans op infectie in de woon-werkreis. Dit is ook zeker zo, maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat niet alleen de werkgever hierin zal sturen, maar de OV-bedrijven zullen waarschijnlijk een streng deurbeleid voeren als gevolg van sterke teruggang in capaciteit. Dit betekent dat nagenoeg iedere werkgever aan de slag moet met een tijdelijk Corona mobiliteitsbeleid”, aldus Hollestelle.

Niet reizen

In de aangescherpte Corona vervoersladder (zie kader) zijn verschillende vormen van vervoer gerangschikt van wenselijk tot onwenselijk. Vanuit het perspectief om de kans op infectie zo klein mogelijk te maken. Niet reizen is toegevoegd en staat bovenaan gevolgd door actieve vormen van mobiliteit als fietsen en lopen (tevens positieve impact op gezondheid). Alle vormen van ‘solistisch’ vervoer scoren hoog. In deze aangepaste versie zijn nu ook de speed pedelec en snorfiets expliciet opgenomen. Opvallend is dat auto en taxi relatief hoog op de ladder staan. Het reizen per trein in de spits staat onderaan.

Verplicht thuiswerken

Werkgevers zullen sterk sturen op wie er wanneer op kantoor mag zijn. De kantoortuin heeft immers net als het OV veel minder capaciteit. Het komende jaar verwacht Hollestelle dat kenniswerkers niet vaker dan 2x per week op kantoor mogen zijn. Thuiswerken (plek 1 op de ladder) blijft dus voorlopig geen luxe, maar een verplichting. “Hierdoor ontstaat meer ruimte op het parkeerterrein zodat werknemers op de dagen dat ze kunnen reizen dit vaker met de eigen auto (plek 4 op de ladder) kunnen doen.”

Wederopstanding van de scooter

Nieuw op de lijst staan nu ook de scooter en Speed pedelec, na opmerkingen vanuit RAI Vereniging dat die op de eerste corona-vervoersladder zouden ontbreken. Ze zijn binnengekomen op plek 3. Hollestelle: “Juist daar waar het OV minder vanzelfsprekend wordt zal er behoefte ontstaan aan vormen van vervoer waarmee afstanden van minimaal 20 tot 40 kilometer afgelegd kan worden. Dit zal er toe leiden dat werkgevers naast de (elektrische) fiets (plek 2 op de ladder) deze vormen van vervoer in toenemende mate zullen faciliteren voor hun medewerkers.”

Taxi als onderdeel van Corona-mobiliteitsbeleid

Werkgevers die nu de taxi faciliteren in het woon-werkverkeer doen dit vooral voor medewerkers die tijdelijk niet kunnen reizen door bijvoorbeeld een gebroken been. Van de OV-forenzen beschikt een deel niet over een auto of is door een handicap niet instaat een auto te reizen. Zonder toegang tot OV worden zij in tijden van Corona in hun woon-werkrit immobiel. De taxi zal in het tijdelijke mobiliteitsbeleid echt een rol van betekenis gaan spelen (plek 5 op de ladder), denkt Hollestelle. “Niet vijf dagen in de week – we werken immers er nog maar twee op kantoor – maar bijvoorbeeld een keer in de week voor specifieke groepen medewerkers. Door groot in te kopen en strikte afspraken te maken over hygiëne ontstaat een belangrijk element in het corona-mobiliteitsbeleid. Faciliteer je dit niet; wat is dan het alternatief voor de medewerker op zeg 50km afstand zonder rijbewijs? Of voor de slechtziende medewerker?”

Harde klappen voor deelauto’s

Niet voor niets staat de deelauto niet op de Corona vervoersladder. Hier helaas dus weinig goed nieuws. De business case wordt ingewikkeld door afnemende vraag en toenemende ‘smetvrees’. “Daarnaast was de deelauto op kantoor ideaal voor de OV-reiziger, tja en juist die is er het komende jaar dus nauwelijks. Ik hoop voor deze sector dat er snel een vaccin is.”

Biedt MaaS mogelijkheden?

De beschikbare capaciteit van het OV gaat dus naar alle waarschijnlijkheid drastisch omlaag. Hollestelle vermoedt dus dat er strikt gekeken wordt naar wie er in het OV mag reizen. Primair medewerkers in vitale beroepsgroepen, maar wellicht is er dan nog restcapaciteit. Het verdelen van deze restcapaciteit is moeilijk. “Het zou wel eens kunnen betekenen dat we nu versneld aan de slag gaan met MaaS; wat ons immers de mogelijkheid biedt om te plannen, reserveren en te boeken. Menig beleidsmaker zal hier nu z’n hoofd over breken. Reken er voorlopig nog maar op dat het gebruik van OV door forenzen in niet vitale beroepen taboe zal zijn.”

UTRECHT, NEDERLAND – Portretten medewerkers en netwerkpartners van adviesbureau &Morgen – COPYRIGHT VICTOR WOLLAERT

Jos Hollestelle is partner bij adviesbureau Syndesmo. Hij ondersteunt werkgevers bij het vormgeven van passend mobiliteitsbeleid. Jos is te bereiken per mail jos.hollestelle@syndesmo.nl

 

Categorie: Aanbesteding / Tender
Labels: Jos Hollestelle, Syndesmo