“Elektrische leaseauto in stroomversnelling na corona”

woensdag 20 mei, 2020

De zakelijke leaserijder verwacht nog steeds veel gebruik te maken van de leaseauto na de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij Mobility Service. Wel lijkt de elektrische leaseauto een steeds beter alternatief. “Een duurzame keuze wordt steeds logischer”.

De leasemaatschappij nam het onderzoek af onder ruim 1000 zakelijke leaserijders

Volgens het onderzoek, afgenomen onder ruim 1.000 zakelijke leaserijders, verwacht de zakelijke rijder nauwelijks verandering als het gaat om de mobiliteitsbehoefte. Meer dan de helft in dit onderzoek denkt dat hun mobiliteitsbehoefte gelijk gaat blijven. Zij verwachten evenveel te blijven reizen, omdat de functie hiervan afhankelijk is of omdat zij veel klantafspraken hebben. Tegelijkertijd verwacht een deel wel degelijk na de coronacrisis thuis te kunnen blijven werken waardoor afspraken efficiënter gepland kunnen worden en er minder autokilometers gemaakt hoeven te worden. Dat is ook in lijn met andere (onafhankelijke) onderzoeken van de laatste tijd. Men heeft immers massaal kunnen proeven aan thuiswerken en videoconferencing.

Opmerkelijk is dat de populariteit van de elektrische leaseauto in een stroomversnelling lijkt te zijn terecht gekomen. Hilda Boerma, commercieel directeur bij Mobility Service, zag in de afgelopen jaren al steeds meer leaserijders de overstap maken naar een elektrische auto. “In dit onderzoek zien we dat de overstap van fossiele brandstof naar elektrisch wellicht in een stroomversnelling terecht komt. Een duurzame keuze lijkt juist in deze tijd steeds logischer.”

Minder kilometers

Kozen leaserijders een elektrische auto voorheen hoofdzakelijk vanwege de gunstige fiscale regels, nu lijkt de duurzame invalshoek steeds belangrijker te worden. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan voor een elektrische auto te willen kiezen vanwege het milieu. Ook de interesse in nieuwe technologie en het comfort van een elektrische auto scoort hoog.

Bij leaserijders die in 2020 een nieuwe leaseauto mogen uitkiezen, zal er worden gelet op kosten (de auto is immers minder vaak nodig), duurzaamheid, het rijden van minder kilometers en op flexibiliteit. Ondanks de gewenste flexibiliteit, geeft de meerderheid aan vanwege lage kosten weer te zullen kiezen voor een langlopend leasecontract van 4 of 5 jaar.

ov niet in trek

Overige uitkomsten van het onderzoek: het openbaar vervoer is momenteel niet erg in trek als vervoersvorm. Bij een enkeling staat de werkgever zelfs het gebruik van het openbaar vervoer in deze tijd niet toe. 92 procent van de respondenten kiest voor een individuele vervoersvorm, zoals de auto of de fiets. De auto wordt hierbij gezien als de meest geschikte vorm voor zakelijk vervoer, zeker wanneer er buiten de spits kan worden gereisd. De fiets is volgens de respondenten ook een uitstekend alternatief, maar wordt gezien voor ‘erbij’. Een enkeling noemt de motor als een alternatief. Ook voor autodelen lopen de respondenten niet warm.

Categorie: Mobiliteit / Smart Mobility
Labels: Mobility Service Nederland