WeGo met zakelijk autodelen op abonnementsbasis

maandag 1 juni, 2020

WeGo is gestart met het aanbieden van het deelbaar maken van (bestaande) zakelijke auto’s op abonnementsbasis. Voor een vast maandbedrag worden voertuigen voorzien van hard- en software. Bedrijven moeten zo met minder auto’s uitkomen.

Volgens WeGo wordt met zakelijk autodelen voertuigen efficiënter ingezet. Doordat er per voertuig meerdere gebruikers zijn, wordt de capaciteit ervan beter benut: niet alleen resulteert dat in een kostenreductie ten aanzien van het wagenpark, ook resulteert het in een lagere CO2 uitstoot en in het vrijkomen van openbare ruimte vanwege de verminderde behoefte aan parkeerplaatsen. “Het mes snijdt zo aan twee kanten; een efficiënter wagenpark met minder handling en lagere kosten”, aldus Peter de Jong, directeur van WeGo.

De bijgeleverde software van WeGo maakt voor organisaties bovendien alle relevante kosten inzichtelijk. Want volgens De Jong is er een disbalans tussen de kosten en de baten van een wagenpark. “De mobiliteitsbehoefte van bedrijven verandert voortdurend, bijvoorbeeld door flexibele arbeidscontracten of duurzaamheidsambities. Tegelijkertijd worden leasecontracten veelal voor langere termijn aangegaan en is de administratieve afhandeling van mobiliteit (declaraties, registraties etc.) arbeidsintensief. Dit resulteert in een disbalans tussen de kosten en de baten. WeGo springt hierop in met haar dienst om autodelen op eenvoudige wijze mogelijk te maken.”

55 euro per maand

Bedrijven kunnen bij WeGo beginnen met het delen van zakelijke voertuigen vanaf 55 euro per maand per voertuig. Hierbij zijn alle noodzakelijk kosten inbegrepen om voertuigen deelbaar te maken met de WeGo App. WeGo biedt één totaalpakket op vier verschillende looptijden aan. Zo kunnen bedrijven ervoor kiezen om een abonnement voor twaalf maanden af te sluiten, zodat men niet aan lange contracten is verbonden.

Met de WeGo App kunnen gebruikers voertuigen reserveren, openen en sluiten en de reservering inzien en wijzigen. Een fysieke sleuteloverdracht is dus niet meer nodig. De beheertool geeft inzicht in de gegevens van gebruikers, voertuigen, reserveringen en ritten, zodat er gemakkelijk kan worden bepaald door wie en wanneer de voertuigen kunnen worden gereserveerd. Daarnaast kan de beheerder de nodige rapportages inzien en uitdraaien.

Lees hier ons eerdere interview met Peter de Jong: “Deelauto moet eigen button krijgen in Outlook!”

Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: WeGo