Mobiliteitsalliantie wil gecontroleerde opstart mobiliteit

donderdag 25 juni, 2020

De Mobiliteitsalliantie biedt vandaag aan minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW het rapport ‘Hoe houden we Nederland in beweging’ aan. Daarin schets de alliantie van 25 partijen de langetermijn-impact van COVID-19 op de mobiliteit. Op kortere termijn moet er echter ook wat gebeuren.

Uit het Deltaplan Mobiliteit, vorig jaar gepresenteerd

Nu Nederland weer op gang komt is het, volgens de alliantie, van cruciaal belang dat de vraag naar mobiliteit gecontroleerd opstart en het aanbod zoveel mogelijk wordt uitgebreid. Alleen op die manier kunnen problemen op de weg en in het OV worden voorkomen en kan een gezonde en veilige reisomgeving worden gewaarborgd.

De club wijst erop dat de verkeersintensiteit alweer bijna op het niveau van voor de crisis ligt, ook al staan er nog nauwelijks files. Als straks per 1 september al het onderwijs weer begint, moet een piekbelasting van de mobiliteitsvraag af te vlakken en alle mogelijke vormen van vervoer – dus ook het openbaar vervoer – zo goed mogelijk te benutten. Om dit te bereiken moeten reizigers zo flexibel mogelijk voor slimme combinaties van vervoermiddelen kunnen kiezen.

Richting de politiek is de boodschap van het rapport, opgesteld door Roland Berger, vooral: voorkom dat een volgend kabinet dezelfde fout maakt als in de vorige crisis, toen structureel werd bezuinigd op mobiliteit met grote achterstanden als gevolg. ”Leer van deze en eerdere crises en investeer juist nu in een duurzaam, veilig en goed werkend mobiliteitssysteem. Het schept banen, brengt mensen bij elkaar en versterkt onze economie.”

De alliantie pleit voor een heroriëntatie van het mobiliteitsbeleid in Nederland. Hierbij moet het mobiliteitssysteem duurzaam worden verbeterd door de gebruiker meer flexibiliteit, bewegingsvrijheid en keuzevrijheid aan te bieden.

Eind vorig jaar presenteerde de Mobiliteitsalliantie haar Deltaplan Mobiliteit met daarin enkele pilots waaronder één met variabele bijtelling. Die laatste wordt door VZR uitgevoerd. De start van die pilot is, vanwege corona, uitgesteld tot 1 augustus.

Download hier het rapport van Roland Berger

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: Mobiliteitsalliantie