Pilot met variabele bijtelling start in augustus

donderdag 23 juli, 2020

Door corona is het uitgesteld maar deze zomer nog gaat de pilot variabele bijtelling van start waar onder andere de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zich hard voor heeft gemaakt. 100 deelnemers doen mee met de pilot.

Vorig jaar zomer presenteerde de Mobiliteitsalliantie haar Deltaplan Mobiliteit, een plan met voorstellen om de stijgende vraag naar mobiliteit het hoofd te bieden. Onderdeel van de plannen is een omzetting van vaste fiscale heffingen naar ‘betalen naar gebruik’, daar dient de pilot met variabele bijtelling nu voor die wordt uitgevoerd door VZR.

Aanvankelijk zou de pilot in januari 2020 starten, nu gaan er vanaf augustus tot en met december 2020 zo’n 100 deelnemers mee aan de slag. Bij hen wordt het aantal privékilometers gemeten. Gekeken wordt wat er zou gebeuren als berijders geen vast maandelijks bedrag aan fiscale bijtelling voor privégebruik zouden betalen, maar een bedrag gebaseerd op het echte aantal gereden privékilometers. Maandelijks zien de deelnemers wat het effect is op hun rijgedrag en krijgen zij een overzicht van het bedrag dat zij aan bijtelling zouden moeten betalen als dit de werkelijke situatie zou zijn.

Dit experiment onderzoekt hiermee of de invoering van een variabele bijtelling effect heeft op de privéritten. De deelnemer heeft zelf de keuze om wel of niet te reizen of om anders te reizen. Ook wordt onderzocht wat die andere invulling dan is. Volgens AMD Automotive fiscalisten een uiterst interessante pilot, zo schrijven ze op hun website.

Categorie: Fiscaal
Labels: VZR