VNA & RAI: verhoging bijtelling komt een jaar te vroeg

woensdag 16 september, 2020

In de Miljoenennota staan extra investeringen in mobiliteit opgenomen, goed nieuws voor VNA en RAI Vereniging. Wel betreuren beiden organisaties dat er weinig aandacht is voor de verdere vergroening van het wagenpark. De afbouw van subsidies voor ev’s komt bijvoorbeeld te vroeg.

Renate Hemerik, voorzitter van VNA

RAI Vereniging wil het zakelijk gebruik van de tweewieler verder stimuleren, vergroening van het wagenpark versnellen en op korte termijn voor mobiliteit cruciale investeringen in innovaties en R&D in mobiliteit door de industrie op peil te houden. Met name de subsidies voor elektrische mobiliteit zou moeten worden uitgebreid in plaats van worden afgebouwd. “Het kabinet moet zo snel mogelijk een besluit nemen om voor 2020 meer budget vrij te maken voor de particuliere aankoopsubsidie voor een nieuwe elektrische auto. Door besluiteloosheid verkeren de automobilist en de autobranche in onzekerheid en moeten duizenden potentieel elektrische automobilisten tot minimaal 2021 wachten op hun geld”, aldus RAI-voorzitter Steven van Eijck.

Renate Hemerik, voorzitter VNA, wil graag de aandacht die er is voor infrastructuur (6,6 miljard) ook voor verdere vergroening van het Nederlandse wagenpark. “We hebben begrip voor het feit dat stimulering van elektrische mobiliteit uiteindelijk wordt afgebouwd. Maar het verhogen van de bijtelling op EV naar 12% volgend jaar komt in onze ogen echt een jaar te vroeg. We vinden dat de, al dan niet structurele, effecten van corona nog veel te onzeker zijn. De inzet van EV bij zowel werkgevers als werknemers heeft alle steun nodig, ook in 2021. Het is een misvatting om te denken dat de vergroening van het Nederlandse wagenpark zonder fiscale stimulering met de juiste snelheid gaat lukken.”

Die vergroening van het park is des te belangrijker omdat corona heeft geleid tot een grotere behoefte aan individuele vervoermiddelen, waaronder auto’s. Zowel RAI als VNA pleiten ook voor subsidies voor plug-in hybrides. Dat laatste kan ook in een tijdelijke verlaging van de BTW. En RAI wil de rijbewijseisen voor 125cc motoren verlagen en de huidige leaseregeling voor fietsen verder toegankelijker maken.

De kortingstabel voor de bijtelling. Het kabinet stelt het volgende voor

Categorie: Fiscaal
Labels: RAI Vereniging, VNA