‘Zuinige’ Nederlander tankt duurder

donderdag 1 oktober, 2020

De afzet van de duurdere E5-brandstof stijgt, blijkt uit een analyse van MultiTankcard, de grootste aanbieder van zakelijke mobiliteitspassen in Nederland. Precies een jaar na de introductie van E5 en E10 blijken de ‘zorgen’ om E10 nog niet weg.

Zorgen omdat aan E10 (ofwel Euro95) vorig jaar 10% bio-ethanol is toegevoegd, een verdubbeling ten opzichte van het ‘oude’ Euro95. Aan E5, voorheen onder andere bekend als Euro98, is maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd. Sinds de introductie van het E5-label is de verkoop van deze duurdere brandstof sterk gestegen. Tot de coronacrisis in maart bleef de verkoop van E10 redelijk constant, maar dat gold niet voor E5. Tussen augustus 2019 en augustus 2020 steeg het verkoopvolume van E5 met maar liefst 20%. Over diezelfde periode daalde de verkoop van E10 licht en wel met 5%.

Niet alleen het volume verkochte brandstof is toegenomen, opvallend is ook dat E5 meer klanten krijgt, stelt MultiTankcard. Uit de cijfers blijkt dat het aantal automobilisten dat E5 tankt sterker stijgt dan het aantal liters en transacties. Dit wijst erop dat deze E5-tankers gemiddeld minder vaak tanken. De E10-rijders tanken vaker en maken doorgaans meer kilometers.

Invloed van ethanol

Zoals bekend, zijn niet alle auto’s geschikt om E10 te tanken. Ongeveer een tiende van het Nederlandse wagenpark moet E5 tanken. Waarom tanken meer mensen dan E5? De populariteit van E5 is ten dele te verklaren doordat er, zeker in de eerste maanden na de introductie van de nieuwe labels, zorgen bestonden over E10. Automobilisten vroegen zich af of hun auto wel bestand was tegen de invloed die ethanol op de motor zou hebben. Uit voorzorg werd E5 getankt. Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard: “Experts stellen dat de meeste zorgen over E10 ongegrond zijn.”

Dat zou de ‘zuinige’ Nederlander goed uitkomen, want E5 is duurder. Roozeman: “Gemiddeld ligt de prijs van een liter E5 zo’n 10% hoger dan van een liter E10. Daar staat tegenover dat de duurdere brandstof net wat zuiniger is, maar dat verschil is marginaal en hangt af van het type auto.  Die zuinigheid maakt de hogere prijs niet goed. Daar komt bij dat E5 niet overal verkrijgbaar is. E10 is breder beschikbaar; als een pomp meerdere tankpistolen heeft, dan is het tankstation verplicht om minimaal E10 aan te bieden.”

Categorie: Brandstof- & mobiliteitskaarten
Labels: MultiTankcard