Financiën start onderzoek naar private lease

vrijdag 30 oktober, 2020

Minister Hoekstra van Financiën kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij een onderzoek gaat starten naar de markt van private lease. Naar verwachting zal het onderzoek in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond.

Wopke Hoekstra, minister van Financiën

Het onderzoek maakt deel uit van een groter plan om de financiële weerbaarheid van consumenten te verbeteren. Het zal zich onder andere richten op de ontwikkelingen in de markt van private lease, de wijze waarop private lease wordt aangeboden, de mogelijke risico’s voor consumenten en de vraag op welke wijze private lease zich verhoudt tot de schuldenproblematiek en of door aanbieders rekening wordt gehouden met de financiële situatie van de consument.

VNA stelt in een reactie dat het samen met het Keurmerk Private Lease (KPL) inmiddels constructief overleg heeft gevoerd aan verschillende tafels, zoals bij het ministerie van Financiën en de AFM. “We hebben in de diverse gesprekken duidelijk kunnen maken dat zelfregulering binnen de autoleasesector goed werkt en de consument binnen het Keurmerk Private Lease goed wordt beschermd tegen te hoge financiële lasten,” aldus Renate Hemerik, voorzitter VNA.

Registratie bij BKR

De VNA en KPL hebben ondersteuning aangeboden bij het opzetten van het onderzoek en het verzamelen van de informatie. In de gesprekken is duidelijk geworden dat de focus ligt op het financiële acceptatieproces met de Draagkrachtnormen en de toetsing en registratie bij BKR. Zaken die, volgens Hemerik, in het Keurmerk goed zijn geregeld. Daarnaast is er aandacht voor de tussentijdse opzeggingsmogelijkheden bij een meerjarig contract.

Hemerik benadrukt dat het Keurmerk zich positief onderscheidt en laat zien dat zelfregulering – mits goed opgezet en uitgevoerd – een passend en kansrijk alternatief is voor wetgeving. “Overigens focust de aandacht van de minister zich op het verbeteren van de financiële weerbaarheid van consumenten en zeker niet specifiek op private lease. Gezien het succes en de enorme bekendheid van private autolease begrijp ik ook wel dat dit een mooi en aansprekend voorbeeld is. Het spreekt voor zich dat wij dit onderwerp op de voet blijven volgen en onze kennis en ervaring blijven delen en inzetten.”

Categorie: Private lease / Privélease
Labels: Ministerie van Financien, VNA