BOVAG actieplan voor ‘verzekerbaarheid’ huurvloot

donderdag 19 november, 2020

Al jaren daalt het aantal verzekeraars waar autoverhuurders hun wagenpark kunnen onderbrengen. Vooral door de magere rentabiliteit van autoverzekeringen, de overall gestegen schadelast door complexere schades en hogere uitkeringen van letselschade. BOVAG wil het tij keren, bijvoorbeeld met een ‘broodfonds’.

BOVAG deed eerder extern onderzoek (door Voogt Pijl & Partners) naar de verhuurmarkt en met name de verzekerbaarheid van huurauto’s. Het leverde het rapport op ‘Autoverhuur: minder schades en gestegen verzekeringspremies. Hoe kan dat (anders)?’ De uitkomsten van dit onderzoek vormen nu de basis van een actieplan dat BOVAG heeft opgesteld om het tij wat betreft die verzekerbaarheid te keren.

Want inmiddels zijn de premies dusdanig hoog dat zij een flinke impact hebben op het businessmodel van autohuur en de betaalbaarheid van huurauto’s, stelt de belangenclub. Met het rapport in de hand gaat BOVAG nu de gesprekken aan met alle relevante partijen en de verhuurmarkt: van RDW tot verzekeraars, van het Verbond van Verzekeraars tot politiek. “We zullen natuurlijk ook met Bovemij, onze eigen partner, in gesprek gaan om gezamenlijk een situatie te creëren waar het mogelijk is om een betaalbare verzekering voor de huurvloot van de leden aan te bieden”, aldus BOVAG in een persbericht.

Broodfonds

Afhankelijk van de uitkomsten van genoemde gesprekken en onderzoeken, wil BOVAG in een gezamenlijke werkgroep met verzekeraars nader onderzoek doen naar alternatieve verzekeringsmodellen. “Te denken valt aan een ‘broodfonds’, de verzekeringsportefeuille internationaal onderbrengen en verzekeren op persoon. Daarna zouden de meest kansrijke ideeën in de vorm van de pilots verder kunnen worden uitgewerkt en uitgeprobeerd.”

BOVAG adviseert autoverhuurders vooralsnog om vooral strakker te sturen op schadebeheersing, betere samenwerking op te zoeken met verzekeraars waarbij het actief delen van data essentieel is en verhuur én verzekering moeten aan huurders worden gekoppeld.

Categorie: Verzekeringen
Labels: BOVAG