FOCWA: 1 op 4 schadeherstelbedrijven verliesgevend

woensdag 2 december, 2020

Volgens de coronamonitor van FOCWA is 1 op 4 schadeherstelbedrijven verliesgevend en ongeveer 11% verwacht ook personeelsleden te moeten ontslaan. Vooral leasemaatschappijen laten het afweten. Al zijn er grote verschillen tussen de bedrijven op basis van regio en bedrijfsactiviteit.

Het coronavirus en de gestelde overheidsmaatregelen hebben onmiskenbaar een effect op de bedrijfsvoering van FOCWA-leden, meldt de branchevereniging. De situatie in de schadeherstelsector is volgens hen op dit moment vergelijkbaar met de effecten die FOCWA in het voorjaar bij haar achterban zag. Zo ervaren schadeherstelbedrijven ongeveer 22% minder orders en dus ook werk in de werkplaats. 14% van de FOCWA-leden geeft aan over minder liquide middelen te beschikken. Eenzelfde percentage ervaart leveringsproblemen bij (toe)leveranciers.

Opvallend noemt FOCWA dat 84% van de schadeherstelbedrijven vertrouwt in een positieve afloop van de crisis. 17% is zelfs van plan om nieuwe personeelsleden te werven. Daarentegen is 11% van de bedrijven van plan om personeel te ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

90 procent minder orders

De landelijke cijfers kennen echter een wisselend beeld als wordt ingezoomd op de FOCWA-achterban. Bij zowel de autoruit-, autoschade- als caravan- & camperschadeherstelbedrijven ziet FOCWA extremen terugkomen. Zo zijn er leden die weinig tot geen hinder ondervinden. En leden die tot 90% minder orders kennen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Opvallend in de FOCWA-coronamonitor zijn de verschillende tussen de verschillende bedrijfstakken. Zo kent de ruitherstelsector een gemiddeld orderverlies van 37%, tegenover 29% bij caravan- & camperservicebedrijven en 23% bij autoschadeherstelbedrijven. Als er dan gekeken wordt naar de financiële positie van de FOCWA-leden, vallen er geen verschillen meer op te maken tussen de verschillende groepen. Zo geeft tussen de 25% en de 30% van de bedrijven aan verliesgevend te zijn op dit moment. Zowel bij autoruit-, autoschade- als caravan- & camperschadeherstelbedrijven.

Leasemaatschappijen

Naast de bedrijfstakken, vallen er verschillen op te merken in de regionale spreiding. Zo blijkt dat bedrijven uit de Randstad (Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht) minder hinder ondervinden van corona dan de omliggende provincies. Deze laatste groep bedrijven geeft aan 27% minder klanten te ontvangen, terwijl bedrijven in de Randstad een klantenverlies van 11% kennen. 5% van de bedrijven in de Randstad verwacht personeel te moeten ontslaan, terwijl dit voor bedrijven in de andere regio’s 15% bedraagt. Omgekeerd verwacht 26% van de bedrijven in de Randstad personeel te moeten werven, voor bedrijven in de andere regio’s ligt dit percentage op 11%.

Daarbij zijn het vooral bedrijven die voornamelijk voor leasemaatschappijen werken, hun werkaanbod drastisch zien terugvallen. Volgens Femke Teeling, directeur FOCWA, is het, nu de lockdown langer duurt, broodnodig voor de overheid & de opdrachtgevers om een tandje bij te zetten om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven onnodig over de kop gaan. “Wij roepen alle stakeholders daarom op om hierin gezamenlijk met ons en de bedrijven in op te trekken. Want als partners in business zijn we hier allemaal bij gebaat.”

Categorie: Schadeherstel / ROB
Labels: FOCWA