Werpt corona ander licht op ‘normering zakelijke mobiliteit’?

dinsdag 8 december, 2020

Werkgevers met meer dan honderd medewerkers mogen vanaf januari 2022 nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 voor zakelijk vervoer en woon-werkverkeer uitstoten. Dat bepaalt de ‘Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’, die het ministerie van I&W voorbereidt. Voor- en tegenstanders hebben inmiddels van zich laten horen.

De normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Een internetconsultatie is zojuist afgerond waarin er zo’n 16 partijen openbaar op hebben gereageerd. Daaronder BOVAG. Zij laten weten er geen voorstander van te zijn omdat ze vrezen voor een extra administratieve lastendruk. Want om te controleren of bedrijven aan de norm voldoen, worden zij verplicht om de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit jaarlijks te rapporteren.

Door de impact van corona is het bovendien nog maar de vraag of de regeling überhaupt nodig is, stelt de werkgeversorganisatie. “Het is nog niet bekend wat het langetermijneffect van thuiswerken is op de CO2-uitstoot. Wellicht is de regeling overbodig. Daarom willen we eerst graag zorgvuldig onderzoek naar de corona-impact”, legt Hannie Stappers, manager Public Affairs uit van BOVAG. “Als toch blijkt dat dit beleid nodig is, dan willen we graag eerst een zorgvuldige MKB-toets op uitvoerbaarheid en inspanning versus effect.”

Voldoende ambitieus?

De Coalitie Anders Reizen, waarin zo’n 60 grote Nederlandse bedrijven zich hebben gecommitteerd aan het doel om in 2030 de helft van de uitstoot van zakelijke reizen terug te brengen, noemt de regeling daarentegen een belangrijk signaal vanuit de rijksoverheid om de ambities op verduurzaming van personenmobiliteit serieus te nemen. De rapportageplicht en voorgenomen normering is daarbij noodzakelijk om de gewenste klimaatdoelstelling op dit domein te realiseren. De Coalitie vraagt zich juist af of de voorgenomen normering wel voldoende ambitieus is.

Van extra administratieve lastendruk hebben de coalitiepartners bovendien geen last, schrijft de club op de internetconsultatie. Monitoring van zakelijk en woon-werk verkeer vindt zelfs al plaats binnen de coalitie, jaarlijks ontvangen de deelnemers een CO2-rapport. “De leerervaringen van deze rapportage delen wij graag”, aldus Hugo Houppermans van het programmateam Anders Reizen.

Greenwheels

Ook autodeler Greenwheels is voor de regeling en de jaarlijkse rapportageplicht. Ook zij hebben gereageerd op de internetconsultatie. Wel mist het bedrijf autodelen als suggesties voor werkgevers om hun CO2-uitstoot te verminderen. De aangedragen alternatieven richten zich op minder reizen (thuiswerken), anders reizen (elektrificatie, fiets, lopen, OV) en schoner reizen (aanpassen wagenpark en – kilometervergoeding voor schone auto’s, etc). “Uit onderzoek blijk dat het inzetten van deelvervoer zorgt voor bewuster reisgedrag en daarmee het aantal zakelijk gereden kilometers teruggedrongen wordt. Daarbij kan het slim delen van een wagenpark ervoor zorgen dat dit wagenpark met tot wel 30% kan krimpen”, aldus Martijn van der Valk van Greenwheels.

Categorie: Milieu / CO2-besparing