KiM: MaaS geen antwoord op dominantie auto

woensdag 23 december, 2020

De verplaatsingen die reizigers regelen met een MaaS-app, hebben relatief vaak incidentele zakelijke en sociaal-recreatieve reismotieven. Het gebruik van MaaS leidt lang niet altijd tot het gebruik van een andere vervoerwijze. Gebeurt dat toch, dan kan dit in het voordeel zijn van deelauto, -fiets of -scooter en in het nadeel van het traditionele openbaar vervoer.

Dat concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de studie ‘Kansrijke verplaatsingen voor MaaS’. Zij zien de stad bij uitstek de plek waar Mobility-as-a-Service (MaaS) het makkelijkst van de grond kan komen. De korte loopafstanden naar haltes en deelmodaliteiten maken reizen met deze ov- en deeldiensten aantrekkelijk. Het intensieve gebruik van deze diensten juist in de stad verhoogt ook de kansen op commerciële levensvatbaarheid van MaaS.

Het KiM verwacht dat MaaS in het beginstadium relatief veel gebruikt gaat worden voor zakelijke en sociaal-recreatieve reizen. Veelal zijn dit minder routinematige verplaatsingen, waarbij reizigers eerder geneigd zijn om vooraf naar informatie over hun reis te zoeken. Bij routinematige verplaatsingen is er meer sprake van gewoontegedrag en snel oplopende gebruikskosten bij dagelijks gebruik. Bij incidentele verplaatsingen is dit minder van belang. De noodzaak om op tijd te komen bij een zakelijke afspraak, in combinatie met de – bij incidentele reizen – mogelijke onbekendheid ter plaatse van de bestemming, maakt dat MaaS voor zulke zakelijke reizen meerwaarde kan bieden als plan-assistent.

Vooralsnog lijkt MaaS dus niet een heel geduchte concurrent voor de auto. De potentiële meest kansrijke MaaS-gebruikers hebben minder vaak een auto ter beschikking dan anderen en kiezen nu veel al voor het openbaar vervoer of een deelmodaliteit. Bovendien zal MaaS vooral gebruikt gaan worden in de (hoog) stedelijke omgeving. Juist daar is de rol van de auto in het verplaatsingsgedrag, relatief bezien, bescheiden.

Download hier de gehele studie

Categorie: Mobility as a Service (MaaS)
Labels: KiM