KiM: aandeel thuiswerkers neemt af

donderdag 21 januari, 2021

Volgens het laatste thuiswerkonderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt het aandeel thuiswerkers te zijn afgenomen. Wel verwacht nog altijd een groeiend aandeel ook na corona (deels) te gaan thuiswerken.

Delft, 24 juni 2018.

In totaal heeft het KiM het afgelopen jaar drie maal onderzoek gedaan onder een representatieve groep Nederlanders over thuiswerken. De omvang van het thuiswerken blijkt in het laatste onderzoek, waarvan de uitkomsten nu worden gedeeld, iets afgenomen. Vooral het aandeel werkenden dat meer dan 75% van de werktijd thuiswerkt is in september/oktober in vergelijking met de vorige metingen gedaald.

Maar van de Nederlanders die momenteel (deels) thuiswerken, verwacht een groeiend aandeel dit ook na de coronacrisis vaker te doen. In maart/april betrof dit nog 27% van de thuiswerkers; in juni/juli was dit 45% en in september/oktober 47%. Het aandeel dat na de coronacrisis verwacht vaker thuis te werken is hoger onder degenen met een kantoor- of managementfunctie dan onder andere thuiswerkers.

Bij de meting van september/oktober zijn thuiswerkers ook iets positiever over het thuiswerken dan bij de voorgaande metingen. Het aantal mensen dat fysieke of psychische klachten ervaart door thuiswerken is stabiel. Werkenden met een kantoor- of managementfunctie hebben een positiever beeld over thuiswerken dan andere thuiswerkers.

Klik hier voor het overzicht van drie metingen met het
Mobiliteitspanel Nederland (MPN) 

Categorie: Thuiswerken
Labels: KiM