Corona-regeling reiskosten verlengd tot 1 juli

dinsdag 30 maart, 2021

Wederom een verlenging van de vaste reiskostenvergoeding, dit maal tot 1 juli. Daardoor mag de vaste (belastingvrije) reiskostenvergoeding blijven worden verstrekt. Het is de derde maal dat de regeling wordt verlengd.

Normaal vervalt na zes weken zonder zakelijke reizen de belastingvrijstelling van 19 cent per kilometer. Vanwege corona wordt massaal thuisgewerkt en weinig zakelijk gereden. Om iedereen tegemoet te komen, besloot de regering vorig jaar dat deze belastingvrijstelling – onder voorwaarden – ook na die zes weken blijft gelden. Dit zou gelden tot in eerste instantie 1 januari, werd toen verlengd tot 1 april 2021 en nu dus weer tot 1 juli, meldt AMD automotive fiscalisten.

Wat die voorwaarden voor deze corona-regeling betreffen: de belangrijkste is dat het alleen gebruikt mag worden voor personeel dat al op 12 maart 2020 (dus niet 2021!) zo’n onbelaste reiskostenvergoeding ontving of waarmee al op 12 maart 2020 de afspraken op papier stonden. Is iemand pas op 13 maart gestart met reizen, dan heb je dus in principe pech gehad, aldus AMD automotive fiscalisten.

Categorie: Fiscaal
Labels: AMD Automotive fiscalisten