Elektrisch goederenvervoer vraagt om verzwaring elektriciteitsnet

dinsdag 20 april, 2021

Om in 2030 in steden uitsluitend elektrisch te bevoorraden zijn er ongeveer 16.000 elektrische trucks en 267.000 elektrische bestelvoertuigen nodig, berekende ElaadNL. Om die allemaal op te laden, kan het huidige netwerk niet aan.

De nieuwe elektrische Maxus eDeliver3

Die toekomstige energievraag voor het goederenvervoer wordt nu in kaart gebracht door Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex, ElaadNL en Netbeheer Nederland. Zij tekenden daarvoor een convenant. Want er moet snel duidelijkheid komen waar eventuele knelpunten of tekorten in het elektriciteitsnet ontstaan. “Het opschalen van de netcapaciteit kan jaren duren. Dat is voor transportondernemers onwerkbaar: zij gaan pas investeren in elektrische vrachtwagens als zij de zekerheid hebben dat ze die in de toekomst probleemloos kunnen opladen”, aldus Elisabeth Post, voorzitter van TLN.

Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex, benadrukt dat zowel in stadscentra, op bedrijventerreinen, als langs rijks- en provinciale wegen een grote opgave ligt. “Voor verschillende vormen van stedelijke distributie kan worden volstaan met het opladen van elektrische voertuigen bij de ondernemer op het eigen terrein of semi-publiek op het bedrijventerrein. Een deel van alle voertuigen die voor stedelijke distributie worden ingezet zullen ook gebruik moeten maken van publieke laadvoorzieningen. Voor het goederenvervoer over langere afstanden is de mogelijkheid om voertuigen in openbare voorzieningen (waterstof)elektrisch te kunnen opladen/tanken randvoorwaardelijk. Kortom, overal ligt een grote opgave. Daarom zullen zowel de overheid als de netbeheerders en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek moeten gaan.”

Categorie: Bestelauto's / Logistiek
Labels: ElaadNL