Mobiliteitsalliantie wil 3 miljard extra

maandag 7 juni, 2021

In een formatiebrief aan informateur Mariëtte Hamer pleit de Mobiliteitsalliantie voor 3 miljard euro extra per jaar voor mobiliteit. Daarbij zijn er aandachtspunten voor mobiliteit gedeeld met de informateur.

In september reageerde Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, nog enthousiast op de toen aangekondigde investering van in totaal 20 miljard euro om onder andere de infrastructuur verder te versterken. Bovendien werden veel punten overgenomen die de alliantiepartijen eerder voorstelden, waaronder ook zaken als Mobility as a Service (MaaS), vervoershubs en een systeem van betalen naar gebruik.

Steven van Eijck

Maar nu blijkt uit onderzoek van de Mobiliteitsalliantie dat er tot 2040 ieder jaar 3 miljard euro extra nodig is voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dat komt, volgens Van Eijck, niet alleen ten goede voor de bereikbaarheid van Nederland, maar ook voor duurzaamheid, veiligheid, economie en participatie. Investeren in mobiliteit is ook van essentieel belang voor de grote maatschappelijke opgaven. Van Eijck: “De Mobiliteitsalliantie staat klaar om samen met de informateur, de formerende partijen en maatschappelijke partners het voortouw te nemen en Nederland een internationaal voorbeeld te maken in integraal mobiliteitsbeleid. We werken graag samen met de nieuwe regeringsploeg, de formerende partijen en maatschappelijke partners aan een breed gedragen Mobiliteitsakkoord waarmee we de komende decennia voort kunnen.”

Aandachtspunten

Tegelijkertijd zijn investeringen in de huidige capaciteit en onderhoud van de bestaande infrastructuur nodig. Daarom heeft de Mobiliteitsalliantie 7 aandachtspunten voor mobiliteit gedeeld met de informateur:

  1. Flexibelere werk-, school- en reistijden door afspraken te bestendigen met overheden, werkgevers, werknemers en onderwijs.
  2. Een schaalsprong OV en fiets voor betere verbindingen in grootstedelijk gebied, in de regio’s, tussen landsdelen en naar het buitenland.
  3. Een robuust en duurzaam wegennet doordat knelpunten worden aangepakt en de uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie, ook voor zware voertuigen, wordt versneld.
  4. De komst en verbetering van multimodale hubs om snel switchen van vervoerwijzen te versimpelen: in en aan de randen van steden, in de regio’s, als schakel tussen landsdelen en tussen Nederland en de wereld.
  5. Verkeersveiligheid als nationale prioriteit om de plannen van de Verkeersveiligheidscoalitie uit te voeren en toe te werken naar 0 verkeersdoden in 2050.
  6. Onomkeerbare stappen naar een eerlijk systeem van betalen naar gebruik, in een vlakke variant met differentiatie op basis van milieukenmerken.
  7. Mobility as a Service (MaaS) bevorderen zodat mensen straks hun reis eenvoudig digitaal kunnen plannen, boeken en betalen en vervoermiddelen combineren.

DE Mobiliteitsalliantie telt van 25 partijen, waaronder VNA en VZR

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: Mobiliteitsalliantie