Pilot variabele bijtelling: 70 procent maakt minder privékilometers

woensdag 30 juni, 2021

Naar verwachting gaat 70 procent van de zakelijke rijders minder privékilometers rijden bij een overgang naar een variabele bijtelling die wordt bepaald door het aantal gereden kilometers. Dit blijkt uit een pilot in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie.

In de pilot, uitgevoerd door de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), is de vaste bijtelling losgelaten en vervangen door een variabel bedrag op basis van gereden privékilometers. Naar verwachting gaat 70% van de zakelijke rijders minder privékilometers maken bij een variabele bijtelling. Vertaald naar de praktijk leidt dit tot een potentiële besparing van 15% minder gereden privékilometers van de zakelijke auto. Met in totaal 1,5 miljoen zakelijke rijders op de Nederlandse wegen betekent dit een besparing van 1,2 miljard kilometers per jaar. Voor die potentiële besparing zal 33% voor een alternatieve vervoersvorm kiezen. 20% Denkt bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken en 6% zal meer gebruikmaken van het OV. Een kleine groep verwacht dat er dan meer gereden gaat worden met de andere auto in het gezin.

De pilot bestond uit twee delen; een praktijkgedeelte en simulatie. In de eerste fase van de pilot is er een fysieke proef uitgevoerd onder 112 zakelijke rijders. In de tweede fase zijn de resultaten hieruit onder 1.800 respondenten getoetst. Doel van variabele bijtelling is om de keuzevrijheid te vergroten waardoor mobiliteit beter wordt gespreid zodat de beschikbare capaciteit op de weg en in het OV beter wordt benut en er meer bewegingsvrijheid komt.

The proof of the pudding is in the eating

Klik om te vergroten

Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie – eveneens betrokken bij het project – laat de pilot zien dat sturen op gedrag van automobilisten mogelijk is door een prijsprikkel.  “The proof of the pudding is in the eating. Die prijsprikkel leidt in deze pilot tot minder privékilometers en andere vervoerskeuzes. Wij pleiten voor meer onderzoek, maar deze pilot draagt bij om in de toekomst tot een doordacht en breed gedragen systeem van betalen naar gebruik te komen. Immers, hierbij gaat de gebruiker betalen van bezit naar gebruik waarbij ook een prijsprikkel ontstaat om andere vervoerskeuzes te maken.”

Op basis van de onderzoeksresultaten zou 60% van de zakelijke leaserijders die nu bijtelling betalen positief tegenover een variabele bijtelling staan; 20% is neutraal. Jan van Delft, voorzitter van de VZR: “Deze resultaten lijken te wijzen op een groeiend draagvlak voor dit systeem onder zakelijke rijders. Dit willen we graag verder onderzoeken”.

Voor invoering van een variabele bijtelling is overigens een betrouwbaar sluitend ritregistratiesysteem onontbeerlijk. Hiermee heeft VZR s al uitgebreide praktijkervaring opgedaan.

Klik hier om het uitgebreide rapport te downloaden.

Categorie: Fiscaal
Labels: Mobiliteitsalliantie, VZR