Mobiliteitsalliantie: rapport PBL is ‘coronabijziendheid’

donderdag 9 september, 2021

Zelfs als Nederlanders deels thuis blijven werken, is extra investeren in onze infrastructuur hard nodig, stelt de Mobiliteitsalliantie in reactie op het vandaag verschenen rapport van het PBL. Nu al neemt de drukte in het OV en op de weg sterk toe. En bovenal: de vraag naar mobiliteit door bevolkingsgroei neemt de komende decennia met tientallen procenten toe.

Steven van Eijck

Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, richt het Planbureau voor de Leefomgeving richt zich eenzijdig op de korte termijn. ““Als Mobiliteitsalliantie waarschuwden we al eerder voor coronabijziendheid. Het is onbegrijpelijk dat de voorspelde autonome groei van het goederenvervoer, het OV, de fiets en andere vervoerstromen, volstrekt terzijde wordt geschoven. Er komen tot 2030 1 miljoen woningen bij en tot 2040 bijna 2 miljoen Nederlanders. Nu niks doen zorgt dat we vastlopen. Dat laten gebeuren is niet de manier om ander reisgedrag af te dwingen.”

OV alweer op 75%

Zelfs nu het thuiswerkadvies nog van kracht is, is het aantal passagiers in het OV alweer op 75% van voor corona, stelt Van Eijck. Op de weg zitten we al op 90%, mede doordat meer mensen voor individueel vervoer kiezen. De recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toont ook aan dat de mobiliteitsbehoefte en het daadwerkelijke aantal verplaatsingen de komende decennia met tientallen procenten toenemen. Voor autoverkeer ligt de verwachting tussen -6% en 32%, voor treinverkeer tussen de 18% en 40%, voor bus, tram en metro tussen de 13% en 29%, met grote uitschieters in stedelijk gebied. “In het verleden is gebleken dat dergelijke studies steeds werden ingehaald door de realiteit: de groei was hoger dan voorzien.”

Achterstand

Investeren in infrastructuur is voor de alliantie geen doel op zich, benadrukt Van Eijck. Waar mogelijk moet gekeken worden naar andere oplossingen, zoals spreiding en flexibeler reispatronen. Maar het is én-én om de enorme voorspelde groei in goede banen te leiden. Een slimmere benutting van de infrastructuur kan als werkgevers flexibele werktijden gaan hanteren en onderwijsinstellingen schooltijden meer spreiden. Tot nu toe komt daar te weinig van terecht. Zelfs als we wel gaan spreiden en flexibeler gaan reizen, is dat niet genoeg. Van Eijck: “Investeren in infrastructuur is een onmisbaar deel van de mix. Er ligt daarnáást nog een enorme onderhoudsopgave aan onze infrastructuur waar de achterstand weggewerkt moet worden.”

Categorie: Overheid / Politiek
Labels: Mobiliteitsalliantie