KiM: Zakelijke deelauto aan opmars bezig

dinsdag 12 oktober, 2021

Terwijl de B2C-autodelers zoals GreenWheels en de peer-to-peer aanbieders (Snappcar) worstelen, ziet het er voor de zakelijke deelauto-aanbieders (B2B) anno 2021 beter uit. Dat kan althans worden opgemaakt uit de nieuwe deelauto-studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Op papier telt Nederland zo’n 64.000 deelauto’s, maar 83 procent betreft die van particulieren die via peer-to-peer aanbieders als Snapcar worden aangeboden (en bijna nooit ingezet). Het aandeel van de Greenwheels-achtige bedrijven is nu 5 procent, berekende het KiM. Dit aandeel is tussen 2019 en 2020 met 10 procent gestegen. Maar de zakelijke deelauto is nu groter: het maakt 7 procent uit van de markt en groeide tussen 2019 en 2020 met 33%. Tussen 2015 en 2020 verdubbelde het aantal aangeboden zakelijke deelauto’s van 2.250 naar iets meer dan 4.500.

De B2C autodelers, met bijvoorbeeld Greenwheels als roundtrip systeem en ShareNow dat met een free-foating systeem in Amsterdam opereert, groeien absoluut gezien enigszins, maar de toename blijft achter bij het aanbod van het zakelijke segment, aldus het KiM.

Daarbij heeft B2B-autodelen het grootste aandeel gebruikers, met 4,6% van de Nederlandse bevolking. Daarna volgt B2C-autodelen met 1,6%. De kleinste categorie is P2P-autodelen met ongeveer 1%.

Minder autogebruik

Bovendien leidt zakelijk autodelen daadwerkelijk tot minder autogebruik, stelt het onderzoek. Dit komt doordat mensen voorheen vaak met de auto van en naar hun werk reisden omdat zij tijdens werktijd hun auto beschikbaar willen hebben voor zakelijke ritten. De B2B-deelauto koppelt de woon-werkreis en de zakelijke ritten tijdens de werkdag los van elkaar. Werknemers kunnen met openbaar vervoer, fiets, te voet of per carpool naar het werk komen en vervolgens eventuele zakelijke ritten tijdens werktijd met de deelauto maken.

Het kennisinstituut onderzocht in haar lijvige rapport overigens alle vormen van deelmobiliteit en -deelfietsen. Hun voornaamste conclusie: het aanbod van deelautosystemen en het gebruik ervan groeit weliswaar, maar het aandeel in de totale mobiliteit is nog steeds laag. En het aandeel kan maar beperkt omhoog, schatten de onderzoekers in. Vooral door de schaarse parkeerlocaties in grote steden en de povere verdiensten van deelauto-aanbieders (lees: hoge kosten en dito risico).

Leercurve van autodeel-participatie

Klik hier om het onderzoek te downloaden

Volgens het onderzoek opereert een deel van de deelmobiliteitaanbieders bewust onder de kostprijs, omdat zij de deelauto als pilot of als marketinginstrument inzetten. Zulke aanbieders zijn echter minder stabiel, en kunnen ook snel weer van de markt verdwijnen. Voor aanbieders die niet onder de kostprijs willen of kunnen opereren, vormt dit wel een belemmering om op te schalen.

Overigens zien aanbieders dat nieuwe gebruikers veelal in het begin frequent gebruik maken van autodelen, omdat ze de ritten die ze eerst met de privéauto maakten nu met de deelauto maken. Na verloop van tijd ontdekken ze echter alternatieven voor de auto, en neemt de frequentie van deelautogebruik af. Het wordt in de markt ook wel de leercurve van autodeel-participatie genoemd. Het zorgt voor minder inkomsten voor de deelautoaanbieders.

Greenwheels laat naar aanleiding van het rapport weten niet te ‘worstelen’ en wel degelijk te groeien. Temeer omdat Greenwheels ook zakelijk autodelen aanbiedt en daarin profiteert van de groei. Ook in particuliere ritten ziet de autodeler nog groei.

Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: KiM